Seniorteaterkommittén

Äldreteater, pensionärsteater, seniorteater…

  • ATR har under senare år deltagit i två nordiska samarbetsprojekt om seniorteater. Det ena har genomfört utbildningsaktiviteter och nya tillämpningar av Minnenas teater. Projektet har letts av ATR i Sverige med samarbetspartner från Danmark och Norge.
  • Det andra projektet har syftat till att bygga upp en digital plattform för seniorteater i Norden. Det leds av den danska organisationen DATS.

Båda projekten har erhållit ekonomiskt stöd ur Nordisk kulturfond med genomförande 2017-2019.

Seniorerna i teatergruppen Leva Loppan träffas på Östersunds Teaterverkstad för att göra olika teaterövningar. Foto Martin Machnow

Seniorteaterforum 2019

Den 20-22 september 2019 arrangerades Seniorteaterforum på Nya Teatern i Örebro. Temat var musik, röst och rörelse och i programmet ingick workshops, föreläsningar, uppspel, forumsamtal och utflykt. Arrangörer var ATR i samarbete med Hällefors Folkhögskola och Nya Teatern, med bidrag från Örebro Läns Bildningsförbund och Amatörteatersamverkan i Örebro län.

Seniorteaterforum 2017

Kjell Elenius har gjort ett bildspel som man kan se här eller genom att klicka på bilden nedan.

Seniorteatergruppen Teater Trots från Lund

Teater Trots på Seniorteaterforum på
Sundsgårdens folkhögskola 26-28 maj 2017. Foto Kjell Elenius.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Seniorteaterkommittén

Seniorteaterkommitténs uppgift är att främja god scenkonst för äldre teateramatörer. Vi vill ta tillvara äldres erfarenheter och vi vill verka för seniorers möjligheter till fortsatt utveckling. Kommittén ska:

  • Uppmärksamma behovet av utbildningsinsatser för seniorer inom ATR
  • Ordna en nationell mötesplats (festival eller forum) vart annat eller vart tredje år
  • Delta i nordiskt och internationellt samarbete
  • Följa utvecklingen när det gäller tillgänglighet till
    teater för äldre

Kommittén består för närvarande av:

Rigmor Gullberg
Kjell Sköld
Stefan Lillieberg

 

Fördjupa dig här

Seniorteater i Norden

Senior theatre

Minnenas teater i Nykøbing Falster

Minnenas teater i Nykøbing Falster sept 2018

AGE on stAGE

Lundman Rapport från Genk 2018

En tillgänglig amatörteater

Tillgänglig scenkonst, FRIAs råd november 2017

 

Läs mer om seniorteaterverksamhetens milstolpar i ATR:

Milstolpar ATR Seniorteater 1977-2018

”Recent Senior Theatre Activities in Sweden – English Summary”
Läs det föredrag som Margita Lundman höll på en konferens i Paderborn, Tyskland i juni 2016. Konferensen avhandlade bland annat seniorteater och kultur för personer med demens.
Senior Theatre Activities in Sweden June 2016

On Reminiscence Theatre
By Knut Svartz, ATR Sweden. Nordic Meeting on Senior Theatre, Stockholm, February 8, 2017.
On Reminiscence Theatre_2017