Seniorteaterkommittén

Äldreteater, pensionärsteater, seniorteater…

  • ATR deltar för närvarande i två nordiska samarbetsprojekt om seniorteater. Det ena handlar om att genomföra utbildningsaktiviteter och nya tillämpningar av Minnenas teater. Projektet leds av ATR i Sverige och har partners från Danmark och Norge.
  • Det andra projektet syftar till att bygga upp en digital plattform för seniorteater i Norden. Det leds av den danska organisationen DATS.

Båda projekten har erhållit ekonomiskt stöd ur Nordisk kulturfond.De genomförs under tiden 2017-2019.

Seniorerna i teatergruppen Leva Loppan träffas på Östersunds Teaterverkstad för att göra olika teaterövningar. Foto Martin Machnow

Bildspel från Seniorteaterforumet i maj 2017.
Kjell Elenius har gjort ett bildspel som man kan se här eller genom att klicka på bilden nedan.

Seniorteatergruppen Teater Trots från Lund

Teater Trots på Seniorteaterforum på
Sundsgårdens folkhögskola 26-28 maj 2017. Foto Kjell Elenius.

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniorteaterkommitténs uppgift är att främja god scenkonst för äldre teateramatörer. Vi vill ta tillvara äldres erfarenheter och vi vill verka för seniorers möjligheter till fortsatt utveckling. Kommittén ska:

  • Uppmärksamma behovet av utbildningsinsatser för seniorer inom ATR
  • Ordna en nationell mötesplats (festival eller forum) vart annat eller vart tredje år
  • Delta i nordiskt och internationellt samarbete
  • Följa utvecklingen när det gäller tillgänglighet till
    teater för äldre

Kommittén består för närvarande av:

Marianne Lindgren, (Risögrund)
Kjell Sköld (Stockholm)

”Minnenas teater i Nykøbing Falster”

Minnenas teater i Nykøbing Falster sept 2018

”AGE on stAGE”

Lundman Rapport från Genk 2018

En tillgänglig amatörteater
Tillgänglig scenkonst, FRIAs råd november 2017

Läs mer om seniorteaterverksamhetens milstolpar i ATR:

Milstolpar ATR Seniorteater 1977-2018

”Recent Senior Theatre Activities in Sweden – English Summary”.
Läs det föredrag som Margita Lundman höll på en konferens i Paderborn, Tyskland i juni 2016. Konferensen avhandlade bland annat seniorteater och kultur för personer med demens.
Senior Theatre Activities in Sweden June 2016

On Reminiscence Theatre.
By Knut Svartz, ATR Sweden. Nordic Meeting on Senior Theatre, Stockholm, February 8, 2017.
On Reminiscence Theatre_2017