Stadgar & andra dokument

ATRs stadgar

Stadgar för Amatörteaterns Riksförbund, normalstadgar för ATR-distrikt samt
normalstadgar för amatörteaterförening ansluten till ATR.

Stadgar för Amatörteaterns Riksförbund
Stadgar för ATR förening
Stadgar för ATR-distrikt

ATRs handlingsplan mot diskriminering

Handlingsplan mot diskriminering

ATRs GDPRpolicy

Dataskyddspolicy 2019

ATRs protokoll från kongressen 2020

Årsmötesprotokoll 2020 

Kongresshandlingar 2020

Verksamhetsplan 2020-2021

ATRs protokoll från kongressen 2018

Årsmötesprotokoll 2018

Kongresshandlingar 2018