top of page

Förebyggande av sexuella övergrepp
Nu erbjuder vi alla våra medlemsföreningar samt parter med serviceavtal att ta del av en föreläsning kring förebyggande av sexuella övergrepp. Föreläsningen kommer att fokusera på kunskap om sexuella övergrepp och det kommer bland annat tas upp hur vanligt det är, vilka som utsätts, relevanta lagar samt betydelsen av normer och språk. Det kommer även att bli konkreta tips och vägledning för hur övergrepp kan förebyggas och hur unga som utsatts kan bemötas.


Föreläsare är Martin Eidensten. Ingenjören som skolade om sig till socionom och arbetar sedan 2014 som fältassistent i Farsta stadsdel i Stockholm stad. Martin är även aktiv i Föreningen Storasyster, som arbetar med stöd till personer utsatta för sexuella övergrepp. Martin har även skrivit boken "Blunda inte!" på detta tema.


20/9 KL. 14-16 & 22/9 kl. 18-20

(OBS! Det är samma föreläsning som ges vid två tillfällen)


Comments


bottom of page