top of page

Uttalande från kongressen!

Helgen den 28-29 maj har Amatörteaterns Riksförbund (ATR) hållit kongress i Uppsala. Engagerade ombud från medlemsföreningar i hela Sverige har träffats och utsett en ny styrelse samt tagit viktiga beslut för amatörteaterns framtid.

ATRs kongress lämnar härmed detta uttalande:ATR är en organisation som inom amatörteaterområdet verkar för människors lika värde, jämställdhet, demokrati, fred och humanism samt främja nordiskt och internationellt samarbete. ATR ser ett aktivt kulturutbyte inom och utom landets gränser som ett medel i kampen mot fördomar och främlingsfientlighet. ATR verkar för konstnärlig yttrandefrihet, för demokratiska arbetsformer och för generationsövergripande möten, samt för att stötta den egenskapande kulturen. Amatörteatern är den folkliga teatern utövad fritt och frivilligt av aktivt skapande deltagare.


Öppna samhällen och sunda demokratier är den främsta säkerheten för fred och frihet. Fred är inte bara frånvaro av krig utan en förutsättning för att det fria ordet och för att en fri kulturutövning ska kunna existera. Därför är stödet och solidariteten med Ukraina också ett stöd för en demokratisk utveckling i regionen och för en fredlig europeisk framtid.

댓글


bottom of page