Förbundsstyrelsen 2022-2023

ATRs förbundsstyrelse 2022-2024
Thomas Dahlberg

Thomas Dahlberg

Ordförande, AU

Östersund

 

Pelle Wisten

Pelle Wistén

Ledamot

Stockholm

Anette Karlsson

Annette Karlsson

Ledamot

Örebro

Lotta Thörnqvist

Lotta Thörnqvist

Vice ordförande, AU

Örebro

Anna-karin Waldemarson

Anna-Karin Waldemarson

Ledamot

Göteborg

Torben Sundqvist

Torben Sundqvist

Ledamot, AU

Östersund

Stefan Lillieberg

Stefan Lillieberg

Ledamot

Jönköping

Emy Stahl

Emy

Stahl

Ledamot

Stockholm/Jönköping

Simon Almljung

Simon Almljung

Ledamot

Kalmar

Valberedningen 2022-2024

Charly Wassberg Borbos (sammankallande)

Christina Gutierrez Malmbom

Rod Cansby

Revisorer 2022-2024

Revisor: Karin K Westerberg

Revisorsersättare: Carita Viklund

 

Auktoriserad revisor: KPMG