top of page

Förtroendevalda

Förbundsstyrelsen 2022-2023
Thomas.JPG
Thomas Dahlberg

Ordförande, AU
Östersund

DSC02135 Lotta Thörnqvist.jpeg
Lotta Thörnqvist

Vice ordförande, AU, Örebro

Torben 11.04.37.JPG
Torben 
Sundkvist

Ledamot, AU
Östersund

Emy 11.04.36.JPG
Emy
Stahl

Ledamot, Stockholm/
Jönköping

Pelle.jpg
Pelle 
Wistén

Ledamot, 
Stockholm

E-post: pelle@wistén.se

DSC02098 Anna-karin Waldemarson.JPG
Anna-Karin
Waldemarson

Ledamot,
Göteborg

E-post: anna-karin.waldemarson

@axkultur.se

Stefan1.JPG
Stefan 
Lillieberg

Ledamot, 
Jönköping

Simon.JPG
Simon
Almljung

Ledamot,
Kalmar

Anette.JPG
Anette 
Karlsson

Ledamot, 
Örebro

Valberedningen 2022-2023
Icon User.png
Icon User.png

Charly Wassberg Borbos

(sammankallande)

Christina Gutierrez

Malmbom

Icon User.png

Rod Cansby

Revisorer 2022-2023
Icon User.png
Icon User.png

Karin K Westerberg

Revisor

Carita Viklund

Revisorersättare

Icon User.png

KPMG

Auktoriserad

revisor

ATRs kommittéer

ATR har ett antal kommittéer som tillsammans med styrelse och kansli arbetar med ett antal delar av förbundets verksamhet. Kommittéernas utformning bestäms av ATRs styrelse. Just nu har vi följande kommittéer:

 

ATRs Seniorteaterkommitté består av Stefan Lillieberg, Kjell Sköld, Gun Kanmert och Eva-Britt Tjärnqvist.

 

Seniorteaterkommitténs uppgift är att främja god scenkonst för äldre teateramatörer. Vi vill ta tillvara äldres erfarenheter och vi vill verka för seniorers möjligheter till fortsatt utveckling. Kommittén ska:

 

· Uppmärksamma behovet av utbildningsinsatser för seniorer inom ATR

· Ordna en nationell mötesplats (festival eller forum) vart annat eller vart tredje år

· Delta i nordiskt och internationellt samarbete

· Följa utvecklingen när det gäller tillgänglighet till teater för äldre.

 

ATRs Barn- och ungdomskommitté består av Anna-Karin Waldemarson och Mari Almjung.

ATR:s barn-och ungdomskommitté stödjer teater av, med och för barn och ungdomar. Vi arbetar för mötesplatser för barn och ungdomar respektive mötesplatser för ledare och regissörer där man träffas, utbyter erfarenheter och utvecklas tillsammans.

Vill du aktivt delta i vårt arbete och eller ta kontakt med oss - då når du kommittén genom:

Mari Almljung: mari.almljung@kalmar.se

Anna-Karin Waldemarson: anna-karin.waldemarson@axkultur.se

ATRs Kulturpolitisk kommitté består av Pelle Wistén, Lotta Thörnqvist och Thomas Dahlberg.

Du når kommittén genom thomas@atr.nu

bottom of page