Medlemsrekrytering

Medlemsrekrytering/medlemsvård 2019-2020

Om projektet

Våren 2019 erhöll Amatörteaterns Riksförbund (ATR) ett verksamhetsbidrag från Svante Bergströms teaterstiftelse http://www.teaterstiftelsen.se för ett projekt med syfte öka antalet medlemsföreningar och distrikt, att få fler aktiva medlemmar och att göra ATR mer känt för föreningar i Sverige.

Två personer anställdes under 2019 för att arbeta med projektet medlemsrekrytering/medlemsvård, vilket resulterade i en kartläggning av ideella teater- och kulturföreningar, ett stort antal kontakter togs och nya medlemmar värvades. Bland annat gjordes en informationsfilm, en broschyr togs fram och en monologtävling påbörjades.

Tack vare fortsatt stöd från teaterstiftelsen, fortskrider projektarbetet våren 2020 med uppföljning av kontakter; utveckling av ATR:s tjänster; kommunikationssatsningar; genomförande av monologtävlingen; och fortsätt arbete med ATR-distrikten.

 

Bakgrund

ATR har haft ett stabilt medlemsantal de senaste åren med cirka 250 föreningar motsvarande 10 000 aktiva medlemmar. Men vi vill växa och bli fler. Målet är att utveckla den ideella teatern till den kraft den verkligen är – det egna skapandet som kulturens grundbult i ett demokratiskt och mångfasetterat samhälle.

Medlemmarna är den viktigaste resurs vi har, det är de som äger och driver organisationen. Därför räcker det inte med en värvningskampanj, utan medlemsperspektivet måste genomsyra allt organisationen gör, på alla nivåer.

Vi vill få fler medlemmar att ansluta sig till ATR och få fler att spela amatörteater. Då stärker vi den ideella teatern i Sverige och stärker vår organisation.

Projektet ska innehålla hur ATR på bästa sätt kan rekrytera och ta emot nya medlemmar bland nyanlända, underprivilegierade grupper, personer med funktionsnedsättning, med fler människor som kanske är intresserad av teater, men som inte har möjlighet och kunskap att söka sig till amatörteaterrörelsen.

ATR vill stimulera föreningsbildande, organisering, medlemsrekrytering för att nå fler människor.

 

Mål

  • Att få fler verksamma föreningar och distrikt.
  • Att få fler aktiva medlemmar
  • Att göra ATR mer känt för föreningar i Sverige.

 

Anställda i projektet

Samar Jabri (2019)

Stina Elg (2019-2020) stina@atr.nu 021-4704166

 

Vi är tacksamma att ha fått beviljat bidrag från: