Parabas

Parabas – ett demokratiprojekt

Bakgrund:

I dagens samhälle är demokratin under stor press från många olika håll. Politiskt går det en antidemokratisk våg över Europa. Inom medievärlden är det svårt att skilja på sant eller falskt och yttrandefriheten ifrågasätts. Civilsamhället har en stor utmaning i att engagera fler människor i föreningslivet. Demokratin sätts på prov. Förändringar sker gradvis och förskjutningar av demokratins spelregler kan ske snabbt.

Med avstamp i detta vill ATR utforska möjligheten för amatörteatern att vara den arena där vi kan formulera vilka styrkor, möjligheter och vilken livskraft demokratin har, för att möta de hot som finns mot demokratin. Amatörteatern och den folkliga teatern skulle kunna vara en kraft som samlar unga, gamla, skolklasser, pensionärer, utlandsfödda, minoriteter, HBTQ-personer med flera för en gemensam teatermanifestation för demokrati.

ATR tilldelades riktade medel från Kulturrådet för att kunna genomföra en förstudie under 2019. Förstudien är färdigställd och nu arbetar ATR för att söka medel till en fortsättning som leder fram till efter valet 2022.

Vad är Parabas?

Parabas är ett projekt för att ta fram verktyg som stärker demokratin. Detta gör vi genom att genomföra en ledarutbildning om att påverka sin vardag genom att säga ifrån, att ta ställning mot antidemokratiska tendenser. I projektet ska uppföras scenkonstverk på temat, med stöd av professionella dramatiker, dramaturger och andra. Detta sker på olika platser i Sverige av olika grupper. Före valet 2022 ska en stor demokratifestival arrangeras. Efter projektet ska det finnas en metodhandbok och scenkonstverken ska finnas i manusbiblioteket för att kunna återuppföras. Projektet ska även leda till en större medvetenhet och möjlighet till att agera inom amatörkulturen runtom i Sverige.

Målgrupper

Den första målgruppen är amatörer som arbetar med scenkonst i Sverige. Det kan vara teater, dans, nycirkus mm. Vårt mål är att få en bred representation av deltagare, både geografiskt från norr till söder och befolkningsmässigt genom att ha äldre, unga, funkisgrupper, etnisk representation etc. Dessa grupper kommer att nå en bred allmänhet på sina respektive orter.

Aktuellt under 2020

Projekt Parabas är viktigt att genomföra på grund av de oroande tendenser där antidemokratiska rörelser vinner mark. Vi behöver försvara – och öppna samtal om – demokrati och allas lika värde. Det är inget som kan vänta. ATR har möjlighet att, på bred front, engagera människor runtom i Sverige i detta.

I december 2020 kommer vi att ha en första samling med seminarier/workshop/föreställning kring demokrati. Detta skall vara kostnadsfritt och målgruppen är främst ledare. Därefter är tanken att det stora och mer omfattande projektet tar vid (som vi nu söker medel till).

Har du tankar kring detta projekt så hör gärna av dig!

Projektledare är Anders Stark. Ansvarig för projektet PARABAS är Mats Wenlöf.