Medlemsrekrytering

Medlemsrekrytering/ medlemsvård Amatörteaterns Riksförbund 2019.

Bakgrund

ATR har haft ett stabilt medlemsantal de senaste åren med ca. 250 föreningar motsvarande 10 000 aktiva medlemmar. Men vi vill växa och bli fler. Målet är att utveckla den ideella teatern till den kraft den verkligen är – det egna skapandet som kulturens grundbult i ett demokratiskt och mångfasetterat samhälle. Vi vänder oss därför till er för att växla upp verksamheten vad gäller medlemsrekrytering och medlemsvård.

Medlemmarna är den viktigaste resurs vi har, det är de som äger och driver organisationen. Därför räcker det inte med en värvningskampanj utan medlemsperspektivet måste genomsyra allt organisationen gör, på alla nivåer.

Vi vill få fler medlemmar att ansluta sig till ATR och få fler att spela amatörteater. Då stärker vi den ideella teatern i Sverige och stärker vår organisation.

Medlemsmobilisering kommer innehålla hur vi på bästa sätt kan rekrytera och ta emot nya medlemmar bland nyanlända, underprivilegierade grupper, personer med funktionsnedsättning, med fler människor som kanske är intresserad av teater men som inte har möjlighet och kunskap att söka sig till amatörteaterrörelsen.

Vi vill stimulera föreningsbildande, organisering, medlemsrekrytering för att nå fler människor.

Mål

  • Att få fler verksamma föreningar och distrikt.
  • Att få fler aktiva medlemmar
  • Att göra ATR mer känt för föreningar i Sverige.

Medlemsrekrytering/ medlemsvård

Verksamheten för denna insats kommer handla om rapportskrivande, inventering och kartläggning plus aktiv medlemsrekrytering.

Exempel på aktiviteter

  • Workshops i föreningsbildande och teater.
  • Marknadsföring, info.
  • Sökning av grupper.
  • Möten och konferens.
  • Arbete med kansli och styrelse vad gäller medlemskapet.

Tidplan

Projektledare för medlemsrekryteringen anställs i augusti 2019. Aktiviteter sker under hösten. Utvärdering sker i början av december tillsammans med skriftlig rapportering. Beslut om fortsättning tas december 2019.

Utvärdering/ uppföljning

Verksamheten rapporteras kontinuerligt till ATRs verksamhetschef och styrelse. Utvärdering av verksamheten görs i början av december och stäms av med bidragsgivare.

Anställda i projektet

För att arbeta med detta projekt har ATR anställt två personer:

Samar Jabri, projektledare: samar@atr.nu

Stina Elg, föreningskonsulent: stina@atr.nu