Minnenas teater i Norden

Minnenas teater i Norden

Amatörteaterns Riksförbund, ATR, har under 2017-2019 drivit projektet Minnenas teater i Norden till­sammans med Kulturföreningen FRIA i Stockholm och två amatörteaterorganisationer i Norden: NATF i Norge och DATS i Danmark. Projektet har genomförts med stöd av Nordisk Kulturfond och Nordisk kulturkontakt.


Minnenas teater – ett utbildningspaket

Här finner du ett digitalt utbildningspaket om Minnenas teater. Materialet vänder sig till dig som i ditt yrke eller på din fritid arbetar med äld­re människor.

Det är nu cirka 30 år sedan arbetet med att utveckla Minnenas teater började i Storbritannien genom Reminiscence Theatre. Initiativtagare var Pam Schweitzer. I Minnenas teater får personer hjälp att minnas med stöd av så kallade ”minnesväckare” – föremål, musik, foton eller kläder. Minnena kan sedan omvandlas till enkla improviserade teaterstycken. Det går också att välja andra uttryck som att rita eller måla minnena, eller skapa så kallade ”minnesboxar”.

Metoden ger en möjlighet att skapa tillsammans med äldre personer. De kan vara ”pigga pensionärer”, men även skörare personer inklusive de med demens. Minnenas teater kan också uppmuntra barn och ungdomar att samarbeta med äldre. Det finns även goda erfarenheter av att arbeta i mångkulturella grupper.

Delar av innehållet i det digitala utbildningspaket som presenteras här har producerats inom ramen för det nordiska projektet. Kunskap och material har även hämtats från andra sammanhang.


Knut Svartz, ATR, Boden

Inledande artikel om Minnenas teater

Initiativet till det nordiska projektet Minnenas teater i Norden togs av ATR:s Seniorteaterkommitté. Knut Svartz från kommittén har författat artikeln Om Minnenas teater. Artikeln finns även i en engelsk version On Reminiscence Theatre.


Pam Schweitzer, London, Storbritannien.

Minnenas teater  i Storbritannien

I tre videoföreläsningar berättar pionjären Pam Schweitzer från European Reminiscence Network om Minnenas teater/Reminiscence Theatre. Filmerna är textade på svenska respektive engelska.

Minnenas teater – svensk text:

Del 1/3 I den första delen berättar Pam om sin bakgrund och om tidiga projekt då skolbarn samarbetade med äldre. Hon beskriver de positiva effekterna av att arbeta med Minnenas teater.

Del 2/3 Den andra delen handlar om att spela teater i mångkulturella grupper och om hur seniorer själva kan skapa teater. Filmen handlar också om generationsöverskridande teater samt om Minnenas teater tillsammans med personer som har demens.

Del 3/3 Beskriver hur man kan motivera personal att arbeta med Minnenas teater i äldrevården. Den tar också upp frågor om smärtsamma minnen och handlar om hur man kan skapa så kallade ”minnesboxar”.

Reminiscence Theatre – engelsk text: 

Part 1/3 In this first part, Pam tells us about her background and she gives examples from early projects where children have been working together with elderly people. Pam also describes the positive effects of Reminiscence theatre for all those involved.

Part 2/3 This second part is about working together with multi-cultural groups. Pam also describes the Good Companion-initiative where plays were made by seniors themselves. The film is also about inter-generational reminiscence theatre, involving young and older together, as well as about working with Reminiscence Theatre with people with dementia and their carers.

Part 3/3 This part of the interview is about how to motivate those who work with elderly people to use Reminiscence to enhance the quality of their interactions. Pam also gives examples of how to deal with painful memories, and explains how to create and use personal ”Memory Boxes” to improve quality of life for older people and those who live and work with them.


Leonie Hohenthal-Antin, Kotka, Finland.

Minnenas teater i Finland

Leonie Hohenthal-Antin berättar om Minnenas teater i Finland. Filmen är textad på svenska.

Minnenas teater i Finland 24:46 min


Tåghemmet, som metodfilm och teaterföreställning.

Att skapa tillsammans på demensboende

I två videofilmer berättar Margita Lundman från Kulturföreningen FRIA i Stockholm om att skapa teater tillsammans med äldre på ett demensboende. Stycket som skapades kallades Tåghemmet. Filmerna är textade på svenska, engelska, danska och tyska.

Tåghemmet – en metodfilm. 11:33 min

Tåghemmet – ett teaterstycke 5:50 min

Svenskt Demenscentrum har gjort en poddradiosändning om arbetet 22:10 min


Minnesträffar  på bibliotek.

Minnenas teater på bibliotek

Margita Lundman från Kulturföreningen Fria berättar om ett försök att ordna minnes- och teaterträffar med pensionärer på ett bibliotek i Stockholm. Försöket sammanfattas också i ljudfilen nedan.

 


Använd ”minnesväckare”.

Kompendium med övningar

Margita Lundman från Kulturföreningen FRIA har sammanställt ett urval av övningar som används inom Minnenas teater. Urvalet är hämtat från kurser och försök med tillämpningar av Minnenas teater som genomförts i Sverige under 2011-2018.


Kurs i Nykøbing Falster i Danmark

En kurs i Minnenas teater eller ”Erindringsteater”, som det kallas på danska, anordnades den 17-20 september  2018 i Nykøbing Falster av den danska amatörteaterorganisationen DATS, med Pam Schweitzer från Storbritannien som kursledare. Rapport från kursen


Anne Kristiansen, Nykøping Falster, Danmark.

”Mindernes Teater – Glemmer du, så husker jeg”

I en dansk rapport av Anne Kristiansen från Sprøjtehusteatret i Nykøping Falster, beskrivs arbetet med att skapa en teaterföreställning som bygger på de medverkandes minnen. Anne berättar också om hur ungdomar och äldre har samarbetat i Danmark. Det finns också tre videofilmer som visar föreställningen. Filmerna är hämtade från dansk lokal-TV.

Del 1 Inslaget startar vid 43:39

Del 2 Inslaget startar vid 42:07

Del 3 Inslaget startar vid 40:09


Publiken berättar.

Hvad siger publikum?

I ett filmat reportage från Danmark  berättar publiken om sina upplevelser av en Minnenas teater-föreställning. Filminslaget är hämtat från ett nyhetsprogram i lokal-TV.

Mindernes Teater Inslaget startar vid 32:00


Minnenas teater på Nya Teatern i Örebro.

Workshopar och prova-på-tillfällen

En workshop om Minnenas teater anordnades av Kulturföreningen FRIA under ATR:s Seniorteaterforum i Örebro i september 2019. Från workshopen skapades ett bildspel med en kort rapport

Kulturföreningen FRIA ordnade en workshop för grannar och vänner i april 2018.


Länkar till mer information

En sammanställning av länkar till material om Minnenas teater har gjorts av Margita Lundman från Kulturföreningen FRIA.