Minnenas teater

Minnenas teater

Minnenas Teater är en metodik som använder de medverkandes minnen för att skapa teater. Denna process kan stimuleras av så kallade minnesväckare som kan vara ting av olika slag, foton, texter, musik förknippade med minnet. Genom improvisationer omvandlas sedan minnena till teater. Vi riktar oss till verksamma inom amatörteatern, speciellt seniorteatern, men även till personer som i sitt yrke eller på sin fritid arbetar med äldre människor och som vill lära sig att leda grupper med metoden, exempelvis till dig som arbetar som aktivitetsansvarig inom äldreomsorg och demensvård och till dig som anordnar aktiviteter för pensionärer i olika sammanhang. Arbetet med Minnenas teater startade i England och har sedan spritt sig till drygt 20 europeiska länder.

Fördjupa dig här:

Minnenas teater i Nykøbing Falster sept 2018

Lundman Rapport från Genk 2018

Projektet genomförs i samarbete med