Nordiskt barnmanusprojekt 2021-2023

ATR och Ung Teaterscen kommer under 2021-2023 arbeta med ett särskilt nordiskt samarbete för att ta fram och sprida manus som är specialskrivna för barngrupper i åldern 9-15 år. Äldre ungdomar som spelar teater har under senare år fått tillskott av nya manus genom LÄNK-projektet och liknande motsvarigheter i andra nordiska länder. Men de yngre som vill jobba med färdiga texter behöver också nyskrivna pjäser som passar dem, berör dem, ger dem konstnärliga utmaningar och samtidigt är flexibla och anpassade i längd och svårighetsgrad.

Att skriva för åldersgruppen kräver särskild förståelse och bäst tror vi det blir om det görs i dialog med barnen själva. Därför skapar vi nu en svensk/norsk/finlandssvensk dramatikergrupp som både har en dialog med barn, hämtar in kunskap från pedagoger och ger varandra stöd och feedback. Sammanlagt kommer nånstans mellan 4-7 pjäsbeställningar att göras, varav två i Sverige. För detta har vi fått ett större projektbidrag ifrån Nordisk Kulturfond, samt bidrag också ifrån ATR Gävleborg och Centrum för Dramatik

När pjäserna är färdiga (några kommer också att översättas mellan norska och svenska/finlandssvenska) så kommer föreningar i våra organisationer kunna delta i projektet genom att få spela manusen, få kontakt med grupper i Norge och Finland som också spelar pjäserna, och i slutändan också göra sina röster hörda när vi 2023 ska hålla en konferens och göra en metodbok på temat. Sammanlagt åtta organisationer är med i projektet i dagsläget – både amatörteaterorganisationer, amatörteaterförlag och organisationer som främjar nyskriven dramatik.

Isa Schöier, isa@atr.nu , fungerar som projektledare och här är hela listan på oss som gör detta tillsammans: I Sverige: ATR och Ung Teaterscen. I Finland: Labbet och Finlands Svenska Ungdomsförbund. I Norge: Dramas, Norges Ungdomslag, Frilynt och Norsk Amatørteaterforbund.