Förlagsansökningar

Ansökan om uppföranderättRedovisningsformulär till avtal om uppföranderättRedovisningsformulär för allmänt produktionsstöd

Ansökan om uppföranderätt

Observera att insänd ansökan inte automatiskt medför uppföranderätt. Rättigheter har ni när ni får kontraktet och när båda parter har undertecknat detsamma. Ofullständig ansökan behandlas ej.

För musikaler, ska auktoriserat notmaterial hyras. Notmaterialet levereras efter att kontrakt är undertecknat. Kostnaden för detta kan variera från 2.000 kr upp till 25.000 kr beroende på storlek på materialet och hyrtid. Leveranstid är ca. sex veckor.

VIKTIG INFO!
ATR har med anledning av ett extra stöd från kulturrådet höjt subventionen så att den kommer att gälla 50% av den totala kostanden, dock max 5 000 kr (istället för 1 000 kr). Detta kommer att gälla alla medlemsföreningar, oavsett vilken medlemsavgift som föreningen har betalat in till ATR. Denna förstärkning kommer att gälla de kontrakt som redan har tecknats eller som tecknas  senast den 30 juni 2021. Produktionerna ska redovisas senast den 10 december 2021. 

Se uppgifter gällande musik längre ner på formuläret.

 
Är du medlem i en ATR-ansluten förening?
Ansluten till en annan organisation?
Serviceavtal med ATR?
Medverkar professionella?
Annonseras föreställningarna?

Tack för din ansökan!

Redovisningsformulär till avtal om uppföranderätt

Senast tio dagar efter det att enskild föreställning hållits eller sammanhängande spelperiod avslutats skall föreningen redovisa detta till ATRs förlag (adress nedan). Förlaget fakturerar därefter föreningen.

Medlemsföreningar inom Amatörteaterns Riksförbund, ATR, har rätt till subventionering av uppföranderätten. Subventionen erhålls endast om föreningen garanterar att de medverkande i uppförandet av detta verk alla är medlemmar i ATR.

ATRs upphovsrättssubvention

På grund av ATRs försämrade ekonomi har styrelsen beslutat att sänka den upphovsrättssubvention som ges till våra medlemsföreningar när de spelar upphovsrättsskyddad dramatik. Nuvarande subvention är 50 % av uppförandekostnaden, dock maximalt 2 000 kronor per produktion. Den nya subventionen kommer att bli 50 % av uppförandekostnaden, dock maximalt 1 500 kronor per produktion. Dessutom kommer subventionen sättas i förhållande till storlek på föreningen. Den sammanlagda subventionen per år kommer att ha ett tak som inte överstiger den medlemsavgift som föreningen betalar in till ATR per år. Förändringen kommer införas från och med 1 januari 2017. Vi beklagar förändringen men bidraget från Kulturrådet har inte skrivits upp på länge och har blivit alltmer urholkat.

 

Institutioner med serviceavtal betalar ingen kontraktsavgift.

 
Är du medlem i en ATR-ansluten förening?
Har din skola/kulturskola serviceavtal med ATR?

Tack!

Redovisningsblankett för allmänt produktionsstöd

För medlemsföreningar inom ATR

Allmänt produktionsstöd utbetalas till icke uppföranderättsbelagda produktioner, egenskapat material eller klassiker (som är fria från uppföranderättskostnader).

Ett fast belopp, 1000 kronor per produktion, utbetalas till föreningen, en gång per halvår. Om det dock visar sig att det redovisas fler produktioner än ATR har medel till, kommer det budgeterade beloppet att fördelas lika mellan sökta produktioner.

För att förening med egenskapat material ska erhålla stödet måste speltiden vara minst 30 minuter.


Manus insändes till medlem@atr.nu i samband med att formuläret skickats in.

OBS!! Formuläret skickas inom 4 veckor efter premiär till ATR. Detta bidrag går alltså inte att söka i förväg utan först efter att premiären varit.


Frågor om produktionsstödet besvaras av Nitja Tapper, E-post

 

Tack!