Nationella samarbeten

Ung teaterscen

Ung Teaterscen, det idag fristående ungdomsförbundet som tidigare var ATR UNG, ansluter ideella amatörteaterföreningar som har minst 60 procent barn och ungdomar (6-25 år). ATR och Ung Teaterscen samarbetar mycket kring exempelvis projekt och utbildningar.

SAR

SAR är ett nätverk, bestående av amatörteaterförbunden ATR, ATF och Ung Teaterscen. Även Sveriges representant i NEATA Youth medverkar i nätverket, utan att vara en egentlig del av det och saknar rösträtt. SAR:s uppgift är att vara så kallat ”nationellt center” för Sverige, alltså det organ som ska utse personer och grupper som ska representera Sverige på internationella festivaler och kongresser, främst i samarbete med NEATA och AITA/IATA. SAR är ingen egen juridisk person, utan fungerar som ett fristående nätverk för de tre förbunden där vi träffas med jämna mellanrum, både för att hålla oss uppdaterade om vad som sker internationellt och vad som är på gång inom respektive förbund.

ATF

ATF är en riksorganisation (alltså en organisation som arbetar över hela landet) som består av olika kulturföreningar som delar arbetarrörelsens värderingar och som arbetar för människors lika värde och möjligheter oavsett grundläggande förutsättningar. Förbundet arbetar med demokrati både i politisk bemärkelse men också socialt, ekonomiskt och kulturellt.

AX

Ax är en samarbetsorganisation för i Sverige verksamma, rikstäckande organisationer aktiva inom amatör- och deltagarkultur. Ax är en transparent organisation som ger sina medlemsorganisationer relevant information och hjälper dem identifiera gemensamma sakfrågor och möjligheter till utbyte. Ax präglas av en mångfald av människor, kulturuttryck och idéer och är en relevant aktör för utövare av ideell kultur. Ax verkar för en hållbar utveckling inom den ideella kultursektorn. Ax ger ett tydligt mervärde till sina medlemmar genom sitt påverkansarbete och är en självklar part i sammanhang som rör kulturpolitiken och kulturens plats i samhället.