top of page

Nationella samarbeten

AX

Ax är en samarbetsorganisation för i Sverige verksamma, rikstäckande organisationer aktiva inom amatör- och deltagarkultur. Ax är en transparent organisation som ger sina medlemsorganisationer relevant information och hjälper dem identifiera gemensamma sakfrågor och möjligheter till utbyte. Ax präglas av en mångfald av människor, kulturuttryck och idéer och är en relevant aktör för utövare av ideell kultur. Ax verkar för en hållbar utveckling inom den ideella kultursektorn. Ax ger ett tydligt mervärde till sina medlemmar genom sitt påverkansarbete och är en självklar part i sammanhang som rör kulturpolitiken och kulturens plats i samhället.

Ung teaterscen

Ung Teaterscen, det idag fristående ungdomsförbundet som tidigare var ATR UNG, ansluter ideella amatörteaterföreningar som har minst 60 procent barn och ungdomar (6-25 år). ATR och Ung Teaterscen samarbetar mycket kring exempelvis projekt och utbildningar.

ATF

ATF är en riksorganisation (alltså en organisation som arbetar över hela landet) som består av olika kulturföreningar som delar arbetarrörelsens värderingar och som arbetar för människors lika värde och möjligheter oavsett grundläggande förutsättningar. Förbundet arbetar med demokrati både i politisk bemärkelse men också socialt, ekonomiskt och kulturellt.  ATR samarbetar med ATF i Hällefors folkhögskola och i olika utbildningsprojekt. ATF har även ett avtal med ATR om att ATFs grupper lånar manus från ATR till rabatterat pris.

bottom of page