top of page

Hällefors folkhögskola

Hälleforsfolkhögskola

Vi är stolta medlemmar i Hällefors folkhögskola. Övriga medlemmar är Sveriges Arbetarteaterförbund och Hällefors kommun. Vårt engagemang i Hällefors folkhögskola grundar sig i vårt intresse i folkbildningen som utvecklande kraft för individ och samhälle. Med långa och korta kurser vill vi tillsammans med folkhögskolan erbjuda svensk amatörteater kvalitativ utbildning och öka kunskapen om teater, demokrati och humanism. Genom ATRs nätverk verkar vi för att folkhögskolans arbete genomsyras av vilja till utveckling av folkbildningen och att fler upptäcker folkhögskolans möjligheter för lärande oavsett bakgrund. Folkhögskolan har även en filial i Örebro.

bottom of page