top of page
audienceb

Medlemsföreningar

ATR är Sveriges största amatörteaterorganisation och våra medlemmar är ideella föreningar från hela Sveri­ge. Den största föreningen har närmare 400 medlem­mar och några föreningar består endast av en hand­full medlemmar. Verksamheterna och inriktningarna ser olika ut; vissa spelar revy, sommarspel och barnteater medan andra satsar på en stor uppsättning per år. Vi ser stora föreställningar i hyrda lokaler och monologer i föreningens egen lokal. Vissa medlemsföreningar har anställda och vissa drivs helt ideellt. Många av våra för­eningar är med av ideologiska syften, medan andra är med för att kunna ta del av våra medlemsförmåner.

 

Utöver ATRs medlemsföreningar kan man även vara enskild medlem i ATR, vi har idag ca 80 enskilda medlemmar.

 

ATR ger även skolor/kulturskolor/institutioner möjlighe­ten att teckna serviceavtal med ATRs förlag och ca. 190 st. har årligen haft sådant avtal.

 

Riksförbundet Studiefrämjandet, Hallands Bildningsför­bund och Bygdegårdarnas Riksförbund är också med­lemmar samt ATSÖ, Amatörteatersamverkan i Örebro Län.

Karta

Klicka på markörerna får du upp kontaktuppgifter.


Klicka på ”dörren” framför ordet Föreningar för att få upp en lista på alla föreningar. Du kan även förstora kartan genom att klicka på symbolen längst till vänster i kartbilden.

bottom of page