top of page

Arkiverade projekt

BAM

Body Art Mind startades i januari 2019 av Sveriges Orkesterförbund med stöd av Arvsfonden. BAM arbetar för att främja fysisk och psykisk hälsa bland kulturutövare, t.ex. inom musik, dans och teater. Vi lär ut hur man tar hand om kropp och sinne i sitt utövande så att det håller – hela livet. Vi fokuserar främst på områdena ergonomi, stress & prestationsångest, hörsel, målbildsträning och självkännedom. Målgruppsanpassade aktiviteter och workshops erbjuds över hela landet och för alla åldrar.

Till BAMS hemsida

Huvud, axlar, knä och tårar
en workbook för kulturutövare

Att stå på scen, möta en publik eller kliva in i övningsrummet om och om igen är en utmaning.

Här får du del av andra kulturutövares erfarenheter och klokskap. Hur har de tacklat sina utmaningar? Vilka övningsmetoder har funkat bäst? Hur får de kroppen att hålla både mentalt och fysiskt? Mängder med övningar och tips kombineras med fakta och livskunskap.

Vi har intervjuat 25 noga utvalda kulturutövare. De delar generöst med sig av sin passion, sina hinder, sitt driv och sina kunskaper.

Köp metodboken här!

Tillgänglig kultur – TK-appen

Projektet ska utveckla en applikation för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att enkelt och snabbt  kunna ta reda på om kulturarrangemang är tillgängliga. Appen ska även fungera som stöd och motivation i arrangörers arbete med att öka tillgängligheten i sin verksamhet och sina evenemang. Verktyget ska fungera i både dator och mobil. Arbetet ska drivas av personer med egna erfarenheter av olika funktions-nedsättningar tillsammans med bland annat funktionshindersorganisationer och myndigheter samt arrangörer av kulturevenemang. I appen ska det finnas information om olika aspekter av tillgänglighet inklusive sådant som eventuell rökanvändning vid evenemang, blinkande lampor, framkomlighet, parfymfria rengöringsmedel, teckentolkar, publikvärdar och ledarhundar. Projektet är ett samarbete. Kulturens bildningsverksamhet är projektägare. ATR finns med som samarbetsorganisation i projektet. Finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektet pågår mellan 2019-2021.

Läs mer på www.tk-appen.se

Coronapandemin

Under Coronapandemin genomfördes ett projekt för att stötta föreningarna. En pandemikoordenator anställdes.
För att stötta föreningarna fick vi krisstöd från Kulturrådet på 700 tkr som fördelats till 42 föreningar.
För att möta upp föreningarnas behov av information skapades en sida på hemsidan som innehöll föreskrifter och allmänna råd, vilka utbildningar som planeras, tips & Råd och annat material.
Alla restriktioner angående Corona togs bort 9 februari 2022.

Hugin/Munin

ATR och Ung Teaterscen arbetade under 2021-2023 med ett särskilt nordiskt samarbete för att ta fram och sprida manus specialskrivna för barngrupper i åldern 9-15 år. Hugin och Munin är den gamle nordiska guden Odens två korpar, som flyger ut i världen och återkommer med berättelser om den. Hur är det egentligen att leva i världen idag, vad händer i den? Och hur ser barns tillvaro ut?

I vårt projekt ville vi skapa nya berättelser i pjäsform som teaterspelande barn kan ta sig an och framföra på scen. Äldre ungdomar har under senare år fått tillskott av nya manus genom LÄNK-projektet och liknande motsvarigheter i andra nordiska länder. Men de yngre som vill jobba med färdiga texter behöver också nyskrivna pjäser som passar dem, berör dem, ger dem konstnärliga utmaningar och samtidigt är flexibla och anpassade i längd och svårighetsgrad.

Här kan du läsa mer om det här projektet och de nya manus som skapats

Parabas - ett demokratiprojekt

Parabas var ett projekt för att ta fram verktyg som stärker demokratin. Detta skulle vi göra genom att genomföra en ledarutbildning om att påverka sin vardag genom att säga ifrån, att ta ställning mot antidemokratiska tendenser. I projektet ska uppföras scenkonstverk på temat, med stöd av professionella dramatiker, dramaturger och andra. Detta sker på olika platser i Sverige av olika grupper. Före valet 2022 ska en stor demokratifestival arrangeras. Efter projektet ska det finnas en metodhandbok och scenkonstverken ska finnas i manusbiblioteket för att kunna återuppföras. Projektet skulle även leda till en större medvetenhet och möjlighet till att agera inom amatörkulturen runtom i Sverige.

Poddteater 16

Poddteater är teater som inte syns utan bara hörs, som väcker känslor och manar fram bilder. Den kan vara lång eller kort, stor eller liten och den är alltid tillgänglig. Poddteater 16 ska vara de ungas röst. Ursprungligen kommer idén ur radioteatern, men nu vill vi förnya formatet. Gränserna vidgas. Poddteater kan vara radioteater, men det kan vara mycket mer än så t.ex ljudsatt poesi, dokumentärer, egna berättelser, ljudexperiment, temaprogram, musik m.m. Gemensamt är inspelningen.

Köp metodboken här!

Hugin/Munin

Det nordiska samarbetsprojektet Hugin/Munin vill skapa nya berättelser i pjäsform som teaterspelande barn kan ta sig an och framföra på scen. Projektet drivs av åtta organisationer i Norge, Sverige och svensktalande Finland.

Vi är en blandning av amatörteaterorganisationer, teaterförlag och andra organisationer som tillsamman vill skapa fler och spännande manus för barn 9-15 år. 

Under projektets första år, 2021-2022, har professionella författare i våra tre länder skrivit manus i dialog med barngrupper i åldrarna 9-15 år. Metoderna för dialogen har varierat och vi har  samlat erfarenheterna till en skrift och samtalat om dem vid vår konferens i Helsingfors i april 2023. 

Läs mer på huginmunin.nu

Minnenas teater i Norden

ATR drev 2017-2019 projektet Minnenas teater i Norden till­sammans med Kulturföreningen FRIA i Stockholm och två amatörteaterorganisationer i Norden: NATF i Norge och DATS i Danmark. Det är nu cirka 30 år sedan arbetet med att utveckla Minnenas teater började i Storbritannien genom Reminiscence Theatre. Initiativtagare var Pam Schweitzer. I Minnenas teater får personer hjälp att minnas med stöd av så kallade ”minnes-väckare” – föremål, musik, foton eller kläder. Minnena kan sedan omvandlas till enkla improviserade teaterstycken. Det går också att välja andra uttryck som att rita eller måla minnena, eller skapa så kallade ”minnesboxar”. Metoden ger en möjlighet att skapa tillsammans med äldre personer. De kan vara ”pigga pensionärer”, men även skörare personer inklusive de med demens. Minnenas teater kan också uppmuntra barn och ungdomar att samarbeta med äldre. Det finns även goda erfarenheter av att arbeta i mångkulturella grupper.  Projektet har genomförts med stöd av Nordisk Kulturfond och Nordisk kulturkontakt.

Minnenas teater – ett utbildningspaket

Materialet vänder sig till dig som i ditt yrke eller på din fritid arbetar med äld­re människor. Delar av innehållet i det digitala utbildningspaket som presenteras här har producerats inom ramen för det nordiska projektet. Kunskap och material har även hämtats från andra sammanhang.

HÄR KOMMER DU TILL UTBILDNINGSPAKETET

Medlemsrekrytering/
medlemsvård 2019-2020

Våren 2019 erhölls ett verksamhetsbidrag från Svante Bergströms teaterstiftelse för ett projekt med syfte öka antalet medlemsföreningar och distrikt, att få fler aktiva medlemmar och att göra ATR mer känt för föreningar i Sverige.

Två personer anställdes under 2019 för att arbeta med projektet medlemsrekrytering/

medlemsvård, vilket resulterade i en kartläggning av ideella teater- och kultur-föreningar, ett stort antal kontakter togs och nya medlemmar värvades. Bland annat gjordes en informationsfilm, en broschyr togs fram och en monologtävling påbörjades. Tack vare fortsatt stöd från teaterstiftelsen, fortskrider projektarbetet våren 2020.

bottom of page