top of page

Arkiverade projekt

Coronapandemin

Under Coronapandemin genomfördes ett projekt för att stötta föreningarna. En pandemikoordenator anställdes.
För att stötta föreningarna fick vi krisstöd från Kulturrådet på 700 tkr som fördelats till 42 föreningar.
För att möta upp föreningarnas behov av information skapades en sida på hemsidan som innehöll föreskrifter och allmänna råd, vilka utbildningar som planeras, tips & Råd och annat material.
Alla restriktioner angående Corona togs bort 9 februari 2022.

Parabas - ett demokratiprojekt

Parabas var ett projekt för att ta fram verktyg som stärker demokratin. Detta skulle vi göra genom att genomföra en ledarutbildning om att påverka sin vardag genom att säga ifrån, att ta ställning mot antidemokratiska tendenser. I projektet ska uppföras scenkonstverk på temat, med stöd av professionella dramatiker, dramaturger och andra. Detta sker på olika platser i Sverige av olika grupper. Före valet 2022 ska en stor demokratifestival arrangeras. Efter projektet ska det finnas en metodhandbok och scenkonstverken ska finnas i manusbiblioteket för att kunna återuppföras. Projektet skulle även leda till en större medvetenhet och möjlighet till att agera inom amatörkulturen runtom i Sverige.

Röd jordglob

Medlemsrekrytering/
medlemsvård 2019-2020

Våren 2019 erhölls ett verksamhetsbidrag från Svante Bergströms teaterstiftelse för ett projekt med syfte öka antalet medlemsföreningar och distrikt, att få fler aktiva medlemmar och att göra ATR mer känt för föreningar i Sverige.

Två personer anställdes under 2019 för att arbeta med projektet medlemsrekrytering/

medlemsvård, vilket resulterade i en kartläggning av ideella teater- och kultur-föreningar, ett stort antal kontakter togs och nya medlemmar värvades. Bland annat gjordes en informationsfilm, en broschyr togs fram och en monologtävling påbörjades. Tack vare fortsatt stöd från teaterstiftelsen, fortskrider projektarbetet våren 2020.

Rött hjärta
bottom of page