top of page

Arkiverade projekt

Coronapandemin

Under Coronapandemin genomfördes ett projekt för att stötta föreningarna. En pandemikoordenator anställdes.
För att stötta föreningarna fick vi krisstöd från Kulturrådet på 700 tkr som fördelats till 42 föreningar.
För att möta upp föreningarnas behov av information skapades en sida på hemsidan som innehöll föreskrifter och allmänna råd, vilka utbildningar som planeras, tips & Råd och annat material.
Alla restriktioner angående Corona togs bort 9 februari 2022.

Hugin/Munin

ATR och Ung Teaterscen arbetade under 2021-2023 med ett särskilt nordiskt samarbete för att ta fram och sprida manus specialskrivna för barngrupper i åldern 9-15 år. Hugin och Munin är den gamle nordiska guden Odens två korpar, som flyger ut i världen och återkommer med berättelser om den. Hur är det egentligen att leva i världen idag, vad händer i den? Och hur ser barns tillvaro ut?

I vårt projekt ville vi skapa nya berättelser i pjäsform som teaterspelande barn kan ta sig an och framföra på scen. Äldre ungdomar har under senare år fått tillskott av nya manus genom LÄNK-projektet och liknande motsvarigheter i andra nordiska länder. Men de yngre som vill jobba med färdiga texter behöver också nyskrivna pjäser som passar dem, berör dem, ger dem konstnärliga utmaningar och samtidigt är flexibla och anpassade i längd och svårighetsgrad.

Här kan du läsa mer om det här projektet och de nya manus som skapats

Parabas - ett demokratiprojekt

Parabas var ett projekt för att ta fram verktyg som stärker demokratin. Detta skulle vi göra genom att genomföra en ledarutbildning om att påverka sin vardag genom att säga ifrån, att ta ställning mot antidemokratiska tendenser. I projektet ska uppföras scenkonstverk på temat, med stöd av professionella dramatiker, dramaturger och andra. Detta sker på olika platser i Sverige av olika grupper. Före valet 2022 ska en stor demokratifestival arrangeras. Efter projektet ska det finnas en metodhandbok och scenkonstverken ska finnas i manusbiblioteket för att kunna återuppföras. Projektet skulle även leda till en större medvetenhet och möjlighet till att agera inom amatörkulturen runtom i Sverige.

Röd jordglob

Minnenas teater i Norden

ATR drev 2017-2019 projektet Minnenas teater i Norden till­sammans med Kulturföreningen FRIA i Stockholm och två amatörteaterorganisationer i Norden: NATF i Norge och DATS i Danmark. Det är nu cirka 30 år sedan arbetet med att utveckla Minnenas teater började i Storbritannien genom Reminiscence Theatre. Initiativtagare var Pam Schweitzer. I Minnenas teater får personer hjälp att minnas med stöd av så kallade ”minnes-väckare” – föremål, musik, foton eller kläder. Minnena kan sedan omvandlas till enkla improviserade teaterstycken. Det går också att välja andra uttryck som att rita eller måla minnena, eller skapa så kallade ”minnesboxar”. Metoden ger en möjlighet att skapa tillsammans med äldre personer. De kan vara ”pigga pensionärer”, men även skörare personer inklusive de med demens. Minnenas teater kan också uppmuntra barn och ungdomar att samarbeta med äldre. Det finns även goda erfarenheter av att arbeta i mångkulturella grupper.  Projektet har genomförts med stöd av Nordisk Kulturfond och Nordisk kulturkontakt.

Minnenas teater – ett utbildningspaket

Materialet vänder sig till dig som i ditt yrke eller på din fritid arbetar med äld­re människor. Delar av innehållet i det digitala utbildningspaket som presenteras här har producerats inom ramen för det nordiska projektet. Kunskap och material har även hämtats från andra sammanhang.

HÄR KOMMER DU TILL UTBILDNINGSPAKETET

Medlemsrekrytering/
medlemsvård 2019-2020

Våren 2019 erhölls ett verksamhetsbidrag från Svante Bergströms teaterstiftelse för ett projekt med syfte öka antalet medlemsföreningar och distrikt, att få fler aktiva medlemmar och att göra ATR mer känt för föreningar i Sverige.

Två personer anställdes under 2019 för att arbeta med projektet medlemsrekrytering/

medlemsvård, vilket resulterade i en kartläggning av ideella teater- och kultur-föreningar, ett stort antal kontakter togs och nya medlemmar värvades. Bland annat gjordes en informationsfilm, en broschyr togs fram och en monologtävling påbörjades. Tack vare fortsatt stöd från teaterstiftelsen, fortskrider projektarbetet våren 2020.

Rött hjärta
bottom of page