top of page

Uppföranderättspriser

Så mycket kostar det per föreställning

Moms på 6% tillkommer.
 

Priser svensk dramatik

 • Pjäser under 60 minuter 750:- per föreställning

 • Pjäser mellan 60-90 min. 960:- per föreställning

 • Pjäser över 90 minuter 1.092:- per föreställning
   

Priser utländsk dramatik

Pjäser under 60 min.

 • till förf 900:-*

 • till översätt 270:-

 • sammanlagt 1.170:- per föreställning
   

Pjäser mellan 60-90 min.

 • till förf 900:-*

 • till översätt 380:-

 • sammanlagt 1.280:- per föreställning
   

Pjäser över 90 min.

 • till förf 900:-*

 • till översätt 544:-

 • sammanlagt 1.444:- per föreställning
   

Professionell medverkande

Om amatörteatergruppen arvoderar regissör, koreograf, scenograf eller kostymtecknare för särskild uppsättning som professionell (d.v.s. den som yrkesmässigt försörjer sig som regissör etc.) utgår föreställningsersättning med följande belopp, oavsett föreställningslängd.

 • till dramatiker 3.283:- per föreställning

 • till översättare 2.059:- per föreställning

… om man vill spela pjäsen

* Vissa utländska pjäser (främst musikaler och dramatik från England och USA) kostar mer i grundersättning. Om bruttointäkten överstiger 5.000 kr räknas 9-10% royaltyersättning för taldramatik och 12-18% för musikdramatik. Grundbeloppen är också högre. Till detta kommer då översättningsersättningen.

För musikaler gäller att grupperna måste hyra auktoriserat notmaterial. Kostnaden för detta kan variera från 2 000 kr upp till 25 000 kr beroende på storleken på materialet och hyrtid.
Fråga alltid ATR om villkoren.

Har du medlemskap plus så får du subvention på uppföranderättskostnaderna!

Här finns formuläret för ansökan av uppföranderätt.

bottom of page