top of page

Internationella samarbeten

International Amateur Theatre Association

AITA / IATA är den globala organisationen för amatörteater. AITA/IATA tillhandahåller data och information till utövare, företag, andra konst- och ideella organisationer, samt media och företrädare för lokala, statliga och nationella regeringar. När du går med i AITA/IATA kommer du att vara en del av en organisation som är dedikerad till kvalitet och levande teater som en bidragande spelare i världens samhällen.

North European Amateur Theatre Alliance

NEATA är den nordeuropeiska delen av AITA/IATA, den världsomfattande organisationen för amatörteater. Medlemsländerna i NEATA är Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Färöarna. NEATA: s arbete består bland annat av att samordna och genomföra aktiviteter med gemensamt intresse för amatörteatern i nordeuropa samt att representera de kulturpolitiska intressen som är förknippade med amatörteatern i regionen gentemot de nationella och internationella myndigheterna samt AITA / IATA. NEATA håller en teaterfestival med deltagande från alla medlemsländer vartannat år. NEATA underlättar också annat internationellt utbyte mellan amatörteatergrupper.

FSU – Finlands svenska ungdomsförbund

FSU bevakar ungdomsföreningsrörelsens intressen och skapa förutsättningar för en dynamisk ungdomsföreningsverksamhet i Svenskfinland. FSU jobbar med och för intressebevakning, information, service, rådgivning, projektverksamhet, nationellt-, nordiskt- och internationellt samarbete. Bland verksamhetsformerna hör Teaterkalaset för barn till de populäraste evenemangen. Förbundet samlar landets svenskspråkiga ungdom kring gemensamma strävanden och verkar för deras trivsel och trygghet. Dessutom vill FSU utveckla ungdomarnas sociala färdigheter, skapa en ökad medborgarfostran och ett större samhällsansvar, erbjuda medlemmarna attraktiv och lämplig fritidssysselsättning och förståelse för internationella och humanitära strävanden. Förbundet främjar ett aktivt demokratiskt medborgarskap och stärker samt förkovrar den finlandssvenska identiteten, kulturen och sammanhållningen. FSU försöker stöda de svenskspråkiga ungdomarnas självständighetsprocess och samla dem kring gemensamma kulturella strävanden.

DATS – dansk amatörteater och scenkonst

är en rikstäckande teaterorganisation som tar hand om teaterintressen för enskilda medlemmar, scener, institutioner och grupper. Detta görs bland annat i form av bidrag för kurser, föreställningar, festivaler och konferenser, precis som DATS själv på nationell nivå erbjuder kurser och olika kurser och arrangerar konferenser, festivaler etc. Dessutom förmedlar DATS kontakter över hela teatervärlden och har anslutit ett antal professionella konsulter, som ger gratis hjälp i form av rådgivning, inspiration, idéer, repertoarvägledning och konsulthjälp för regissörer, scenografer etc.

Frilynt Norge

är Norges största teaterorganisation för barn, ungdomar och vuxna. Frilynt Norge är politiskt, religiöst och språkligt neutral. Frilynt Norge ska vara ett innovativt, professionellt, intressebaserat, serviceorienterat och nätverksbyggande kraftcenter och resurscenter till förmån för frivillig amatörteater, scenkonst och kulturliv lokalt i hela landet. både för barn, ungdomar och vuxna. Relationsbyggande, behärskning och lärande med fokus på hela människan i mötet med kulturellt uttryck är centralt.

Norsk amatörteaterförening (NATF)

är en sammanslutning av amatörteatergrupper och föreningar med amatörteater som en del av deras aktiviteter.

NATF arbetar för att stimulera amatörteaterbranschen  för att främja mångsidig amatörteater. NATF vill höja den konstnärliga nivån för amatörteatern och främja dess sociala och hälsobetydande. NATF vill öka den allmänna förståelsen och intresset för amatörteaterarbete.
NATF vill fungera som en länk mellan enskilda föreningar och de centrala myndigheterna. Dessutom bidra till samarbete mellan organisationer med amatörteaterintressen på nationell och internationell nivå.

Om att resa internationellt

Vi har skapat en guide för internationellt amatörteaterutbyte!
Häftet innehåller goda tips och råd till både de som ska ut och resa och de som ska ta emot gäster.
Utgivningsår:2006
Häfte, 33 sidor.

bottom of page