top of page

Personal

mats wenlöf
Mats Wenlöf

Verksamhetschef, 100%

-Övergripande verksamhetsansvar

-Utvecklings- och personalansvar.

-Planering och genomförande av riks-arrangemangen.

-Internationella frågor.

-Föredragande på styrelsen.

-Projekt.

Telefon: 021-470 41 61

E-post: mats@atr.nu

Mona lundin
Mona Lundin

Förlagskanslist, 100%

-Administrativa göromål inom förlaget.

-Manus-, bok- och sminkbeställningar.

-Underhåll manusbiblioteket och webbshop.

-Telefonväxeln.

-Posthantering.

Telefon: 021-470 41 60

E-post: mona@atr.nu

nitja tapper
Nitja Tapper

Ekonomi- och medlems administratör, 85%

-Ansvarig för ekonomi & medlemssystem.

-Ekonomi: bokföring, fakturor, betalningar, redovisning och rapporter.

-Medlemssystem: administration och fakturering.

-Bistå: Teaterforum (etiketter, fakturering).

-Anmälningar, resebokningar, fakturering kring kurser och arrangemang.

Telefon: 021-470 41 63

E-post: nitja@atr.nu

alexis
Alexis Quiroz

Kommunikatör, 60%

-Ansvarig för förbundets kommunikations-kanaler, externt och internt.

Hemsida, Teaterforum, och sociala medier.

-Formgivning och layout trycksaker.

 

Telefon: 021-470 41 64

E-post: alexis@atr.nu

anders stark
Anders Stark

Förlags - och arrangemang-sansvarig, 85%

-Ansvar för uppföranderättshantering, arrangemang och utbildning, samt övrig försäljning.
-Uppföranderätt: ansökningar, kontrakt, fakturering och redovisning.

-Arrangemang och utbildning: planering och förberedande arbete.

Telefon: 021-470 41 65

E-post: anders@atr.nu

isa schöier
Isa Schöier

Dramaturg, 50%

-Dramaturgiska göromål inom förlaget.

-Bedömning av inkomna manus i samråd med våra referensläsare, pjäsbeskrivningar, råd-givning och manuslistor.

-Omvärldsanalys omkring pjäser och repertoar. -Projekt.

Telefon: 

E-post: isa@atr.nu

bottom of page