top of page

Förlagsansökningar och redovisningar

Ansökan om uppföranderättRedovisningsformulär till avtal om uppföranderättRedovisningsformulär för allmänt produktionsstöd

Ansökan om uppföranderätt

Observera att insänd ansökan inte automatiskt medför uppföranderätt. Rättigheter har ni när ni får kontraktet och när båda parter har undertecknat detsamma. Ofullständig ansökan behandlas ej.

För musikaler, ska auktoriserat notmaterial hyras. Notmaterialet levereras efter att kontrakt är undertecknat. Kostnaden för detta kan variera från 2.000 kr upp till 25.000 kr beroende på storlek på materialet och hyrtid. Leveranstid är ca. sex veckor.

OBS! Har du frågor: maila anders@atr.nu, svara inte autosvarsmailet som du får.

Ansökan om uppföranderätt
Är du medlem i en ATR-ansluten förening?
Ansluten till en annan organisation?
Serviceavtal med ATR?
Medverkar professionella?
Annonseras föreställningarna?

Tack för din ansökan!

Redovisningsformulär till avtal om uppföranderätt

Senast tio dagar efter det att enskild föreställning hållits eller sammanhängande spelperiod avslutats skall föreningen redovisa detta till ATRs förlag (adress nedan). Förlaget fakturerar därefter föreningen.

Medlemsföreningar inom Amatörteaterns Riksförbund, ATR, har rätt till subventionering av uppföranderätten. Subventionen erhålls endast om föreningen garanterar att de medverkande i uppförandet av detta verk alla är medlemmar i ATR.

 

ATRs upphovsrättssubvention är i dagsläget 50 % av uppförandekostnaden, dock maximalt 1 000 kronor per produktion. Subventionen sätts i förhållande till storlek på föreningen. Den sammanlagda subventionen per år kommer att ha ett tak som inte överstiger den medlemsavgift som föreningen betalar in till ATR per år. 

 

Institutioner med serviceavtal betalar ingen kontraktsavgift.

OBS! Har du frågor: maila anders@atr.nu, svara inte autosvarsmailet som du får.

Redovisningsformulär till avtal om uppföranderätt
Är du medlem i en ATR-ansluten förening?
Har din skola/kulturskola serviceavtal med ATR?

Tack!

Redovisningsblankett för allmänt produktionsstöd

För medlemsföreningar inom ATR

Allmänt produktionsstöd utbetalas till icke uppföranderättsbelagda produktioner, egenskapat material eller klassiker (som är fria från uppföranderättskostnader).

Ett fast belopp, 1000 kronor per produktion, utbetalas till föreningen, en gång per halvår. Om det dock visar sig att det redovisas fler produktioner än ATR har medel till, kommer det budgeterade beloppet att fördelas lika mellan sökta produktioner.

För att förening med egenskapat material ska erhålla stödet måste speltiden vara minst 30 minuter.


Manus insändes till medlem@atr.nu i samband med att formuläret skickats in.

OBS!! Formuläret skickas inom 4 veckor efter premiär till ATR. Detta bidrag går alltså inte att söka i förväg utan först efter att premiären varit.


Frågor om produktionsstödet besvaras av Nitja Tapper, E-post

Redovisningsblankett för allmänt produktionsstöd

Tack!

bottom of page