Bli medlem

Enskild medlem

Välkommen! 

Din medlemsavgift är 200 kronor per år.
I ditt medlemskap ingår:
• Prenumeration på Teaterforum
• Förtur till ATR:s kurser

Sneaky Peek

Förbund eller annan organisation

Välkomna!

Studieförbund: 4.000 kronor
Riksorganisation: 2.000 kronor
I medlemskapet ingår:
• Teaterforum, 5 ex/nummer i tryckt form
• Information och erbjudande att delta i ATR-arrangemang

• Rösträtt på kongressen

Förbund

Förening

Välkomna!

Er avgift baseras på antalet medlemmar i  er förening och på deras ålder.

* Barn: 0 – 12 år, 0 kr
* Ungdom: 13 – 25 år, 60 kr
* Vuxen: 26 år och uppåt, 80 kr 

Image by S. H. Gue