top of page
Brown Modern Explore Thailand Flyer Landscape.png

Kongress

Den 20–21 april 2024 samlas vi i Västerås för vårt demokratiska arbete. Verksamhetsperioden 2022 – 2023 ska avhandlas och redovisas. Val ska göras och förbundets framtid ska diskuteras. Har ni idéer om motioner redan nu så är det dags att börja skissa på texten.

ATR genomför kongressen i samarbete med ATR Västmanland och amatörteaterkonsulenten i Västmanland. Har du frågor om kongressen – kontakta Mats Wenlöf på ATRs kansli.

 

Valberedningen

Nästa år är det dags för kongress. Viktiga beslut om ATRs framtid kommer som vanligt att ligga på bordet och vi kommer bland annat att besluta om ny styrelse, nya revisorer och en ny valberedning. Är du en klok person som kan hålla amatörteaterfanan högt och har både förmåga och längtan efter att se helhet och vad ATR som organisation har att bidra med i amatörteatersverige? Eller har du tips på en person som passar in på denna beskrivningen och som du tror har något att bidra med, skicka ett mail till valberedning@atr.nu och tipsa om just den personen. En nominering från dig kan vara just det som behövs för att den personen ska ta steget och kandidera till något av ATRs viktiga förtroendeuppdrag.


Inför ATRs kongress 2024 har valberedningen likt 2020 och 2022 en digitaliserad kandideringsprocess. Det innebär att den som är intresserad av att kandidera till ett förtroendeuppdrag inom ATR gör så genom att fylla i kandidatursformuläret senast den 25 februari. Det är valberedningens uppgift att lämna ett förslag till kongressen på styrelse och revisorer, men det är kongressen som beslutar vilka personer de vill välja till uppdragen. Alla som kandiderar kommer att i text presenteras för ATRs kongress. Oavsett om de ingår i valberedningens förslag eller ej. Texten kommer att baseras på kandidaturen i formuläret. De som drar tillbaka sin kandidatur kommer inte att presenteras för ATRs kongress. Valberedningen har inte i uppgift att föreslå ny valberedning. Kandidaturerna till valberedningen kommer oredigerat att presenteras för kongressen i sin helhet.


Länk till kandidatursformuläret
Inte medlem ännu? Bli det här!


Praktisk information om styrelseuppdraget
Styrelsen i ATR verkar för det syfte som är fastställt i stadgarna och den verksamhetsplan som kongressen bestämmer. Arbetet är svårt att tidsbestämma men tar ca. 10 timmar i månaden i snitt. Under 2022/2023 hade styrelsen 9 styrelsemöten, varav fyra fysiska möten. Styrelsemötena äger företrädesvis rum på helger men kortare möten, i regel 2 timmar, kan ske på vardagar kvällstid beroende på vad som passar styrelsemedlemmarna. Styrelseledamöter ersätts för resor och uppehälle i samband med styrelsemöte. Ordförande arvoderas med ett prisbasbelopp per år. Att vara en del av ATRs styrelse är ett viktigt och intressant uppdrag där du företräder amatörteaterrörelsen och får främja det fria skapandet och den ideella teatern i Sverige. Mandatperioden är två år.

Vid frågor, tveka inte att höra av dig till ATRs valberedning. Den består av:
Charly Wassberg Borbos, Stockholm (sammankallande)
Christina Gutiérrez Malmbom, Växjö
Rod Cansby, Hallsberg

Du når oss på mail: valberedning@atr.nu
 Är du osäker på hur en kongress går till? Kika i vår kongresskola!

Läs inbjudan här!
Se programmet här!
Kongresshandlingarna
Tillgänglighet på kongressen
bottom of page