top of page

Uppföranderätt

Varför måste vi ansöka om uppföranderätt?

Konstnärliga och litterära verk är skyddade sjuttio år efter upphovsmannens

död. Till konstnärliga verk räknas bl.a. sceniska verk, t.ex. teaterpjäser, koreografier, iscensättningar och pantomimer. Litterära verk är t.ex. skönlitteratur, såsom romaner

och dikter. När en teaterpjäs framställs i skrift räknas den som litterärt verk. Att ett sceniskt verk är skyddat betyder att det inte får visas offentlig, bearbetas eller mångfaldigas utan tillstånd från rättighetsinnehavare. Rättighetsinnehavare är upphovsmannen eller den som tillvaratar dennes intressen. Observera att en översättning kan vara skyddad trots att originalverket (på ursprungsspråket) är fritt. 

 

Kravet på tillstånd att spela och på ersättning för varje speltillfälle grundar sig på lagen om upphovsrätt och gäller alla slags offentliga framföranden antingen man tar inträde eller ej.

Det är er skyldighet att ni ska ha ett gällande skriftligt avtal som reglerar ert uppförande. Det är alltså inte tillåtet att uppföra ett verk utan att ett skriftligt avtal har upprättats och båda parter har skrivit under. Är verket av någon anledning stoppat kommer ni att få besked om detta, men drar ansöknings-förfarandet ut på tiden och premiären närmar sig får ni inte uppföra verket utan att ha fått kontrakt. Överträdelser kan medföra skadeståndskrav. Generellt är kopiering, eller avskrift av pjäshäften, förbjudet. Den enda kopiering som kan vara okej är att ni i samband med att ni får uppföranderätten får de ex antal kopior som ni behöver. Sådana kopior får inte spridas till andra än de i produktionen engagerade.

Varje gång vi vill spela en svensk eller utländsk pjäs som fortfarande är skyddad är vi skyldiga att ha tillstånd (kontrakt) att spela och betala en avgift till rättighetsinnehavaren. Avgiften till rättighetsinnehavaren fastställs i avtal mellan vårt förlag, Sveriges Dramatikerförbund och Nya Nordiska Teaterförläggarföreningen eller på annat sätt. Se aktuella priser här.

När ska jag skicka in ansökan?

Sök alltid uppföranderätten innan ni börjar repetera eller minst tre månader innan premiär. Ansökningar inskickade efter denna tid riskerar att bli stoppade på grund av att uppförande-rätten inte hinner att bli behandlad.


Hur fyller jag i ansökan?

Här är ansökan. Blanketten måste fyllas i fullständigt och glöm inte att skriva ut en kopia innan du skickar iväg ansökan. Ofullständigt ifylld ansökan behandlas ej. Har du frågor kring hur blanketten fylls i kontakta gärna oss.

Hur lång är handläggningstiden?
När ansökan om uppföranderätt skickats in till oss så skickas den vidare till rättighets-innehavaren med en begäran om tillstånd för er att uppföra verket. Handläggningstiden tar i genomsnitt en månad från det att ni sökt tillstånd tills ni får kontraktet. Efter 10 arbetsdagar är det ibland möjligt att få ett muntligt besked genom att ringa till oss, men oftast tar det längre tid.

Det är tyvärr inte alltid möjligt
att få amatörteaterrättigheter på en pjäs, även om den finns i vårt bibliotek. Insänd ansökan betyder inte automatiskt uppföranderätt. Ansök därför om uppföranderätt innan ni börjar repetera. Ni får då veta om pjäsen är tillgänglig för amatörteatern.

Vad gäller efter att vi fått uppföranderätt?
När ni ska spela är ni skyldiga att i programtryck uppge såväl originalförfattare som översättare och vem som gjort eventuell bearbetning. I eventuell annonsering och på affisch ska författarens namn uppges och det ska framgå att det är en amatörteaterproduktion. När avtal gjorts med oss är ni skyldiga att på affisch, i annons, i programblad och annan marknadsföring visa ATRs logga, den hittar ni här.

Vad är egentligen ett offentligt uppförande?

Ett offentligt uppförande är alla former av föreställning där allmänheten har tillträde. Alltså inte bara en sluten krets.
Exempel: Den egna föreningens årsmöte, dit endast föreningens medlemmar har tillträde eller liknande är en sluten krets. Men om alla får komma blir det offentligt.

När det gäller skyddade teaterverk som uppförs av elever i en skola kan det i oftast visas utan tillstånd, för skolans elever och övrig skolpersonal. Antalet publik får då inte överstiga 50 personer. Då får ni inte heller affischera eller annonsera utanför skolan. Om elevernas föräldrar däremot är välkomna är föreställningen att betrakta som offentlig.

Vi på ATRs förlag

bevakar, enligt de avtal som nämnts ovan, alla spelrättigheter för amatörteatersektorn i Sverige, utfärdar kontrakt, inkasserar uppföranderättsavgifter och vidarebefordrar dem till rättighets-innehavaren. Förutom amatörteatergrupper samarbetar vi även med många skolor. Med amatörteatergrupp menar vi en teatergrupp som inte ersätter sina medlemmar för mer än rese- och uppehållskostnader då gruppen gör föreställningar inför publik.

bottom of page