top of page

Samarbetsprojekt

Poddteater 16

Poddteater är teater som inte syns utan bara hörs, som väcker känslor och manar fram bilder. Den kan vara lång eller kort, stor eller liten och den är alltid tillgänglig. Poddteater 16 ska vara de ungas röst. Ursprungligen kommer idén ur radioteatern, men nu vill vi förnya formatet. Gränserna vidgas. Poddteater kan vara radioteater, men det kan vara mycket mer än så t.ex ljudsatt poesi, dokumentärer, egna berättelser, ljudexperiment, temaprogram, musik m.m. Gemensamt är inspelningen.

 

Tillgänglig kultur – TK-appen

Projektet ska utveckla en applikation för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att enkelt och snabbt  kunna ta reda på om kulturarrangemang är tillgängliga. Appen ska även fungera som stöd och motivation i arrangörers arbete med att öka tillgängligheten i sin verksamhet och sina evenemang. Verktyget ska fungera i både dator och mobil. Arbetet ska drivas av personer med egna erfarenheter av olika funktions-nedsättningar tillsammans med bland annat funktionshindersorganisationer och myndigheter samt arrangörer av kulturevenemang. I appen ska det finnas information om olika aspekter av tillgänglighet inklusive sådant som eventuell rökanvändning vid evenemang, blinkande lampor, framkomlighet, parfymfria rengöringsmedel, teckentolkar, publikvärdar och ledarhundar. Projektet är ett samarbete. Kulturens bildningsverksamhet är projektägare. ATR finns med som samarbetsorganisation i projektet. Finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektet pågår mellan 2019-2021.

BAM

Body Art Mind startades i januari 2019 av Sveriges Orkesterförbund med stöd av Arvsfonden. BAM arbetar för att främja fysisk och psykisk hälsa bland kulturutövare, t.ex. inom musik, dans och teater. Vi lär ut hur man tar hand om kropp och sinne i sitt utövande så att det håller – hela livet. Vi fokuserar främst på områdena ergonomi, stress & prestationsångest, hörsel, målbildsträning och självkännedom. Målgruppsanpassade aktiviteter och workshops erbjuds över hela landet och för alla åldrar.

bottom of page