top of page

ATRs historia

Amatörteater har spelats i alla tider. Gunnar Ollén skriver i sin bok ”Svensk Amatörteater-historia” att man kan söka amatörteaterns ursprung i uråldriga magiska riter liksom i barnens lek. Amatörteatern utvecklades vidare i 1800-talets folkrörelser och fick egna scener genom arbetar- och nykterhetsrörelsen.

Collage av ATRbilder

Tidslinjen

bottom of page