top of page
Collage av ATRbilder

ATRs historia

Amatörteater har spelats i alla tider. Gunnar Ollén skriver i sin bok ”Svensk Amatörteater-historia” att man kan söka amatörteaterns ursprung i uråldriga magiska riter liksom i barnens lek. Amatörteatern utvecklades vidare i 1800-talets folkrörelser och fick egna scener genom arbetar- och nykterhetsrörelsen.

Här nedan kan du följa tidslinjen fram till idag.

Tidslinjen

ATRs hedersmedlemmar

1980 instiftade ATR ett hedersdiplom avsett att utdelas till personer som gjort stora och bestående insatser för svensk amatörteater. Diplomet eller hedersmedlemskapet utdelades första gången vid kongressen i Östersund samma år.

Läs hela listan med hedersmedlemmar här!

bottom of page