top of page

Sveriges största pjäsbibliotek

I ATRs manusbibliotek, som innehåller över 6 100 titlar, kan du på ett enkelt sätt söka och beställa pjäser som passar dig och din förening. Ibland kan informationen i manusbiblioteket var ofullständig vilket beror på att pjäsen är ny och informationen inte hunnit skrivas in.

 

Till vissa musikaler går det att låna ett separat musikmaterial/klaverutdrag, om ATR förfogar över ett sådant. Låneavgiften för ett separat musikmaterial/klaverutdrag är densamma som för ett manuslån.

Priser för lån i 5 veckor
För fem veckors lån betalar du 125 kr per manus + en portoavgift.

Medlemsföreningar och de som har serviceavtal betalar 50 kr per manus + en portoavgift. Alla priser är inklusive moms.

Tyvärr kan vi inte låna ut manus till andra länder. Söker ni manus ber vi er vänligen kontakta den institution eller organisation i era respektive länder som lånar ut teatermanus. Vid manuslån i Finland, var god och kontakta FSU.

bottom of page