top of page

ATRs avtal med STIM

Vad innebär avtalet?
ATRs medlemsföreningar och distrikt behöver inte skaffa en egen musiklicens från STIM, men det är medlemsföreningens och distriktens skyldighet att själva skicka in redovisning till STIM gällande föreställningar som innehåller musikinslag. Redovisning sker varje halvår till STIM via utsänd redovisningsblankett. Redovisningsblanketten går även att ladda ner från STIMs hemsida. ATRs medlemsföreningar och distrikt ska också rapportera vilken repertoar som framförts för de teaterproduktioner man själv producerat.

Musikdramatiska verk
Rättigheterna till musikdramatiska originalverk som opera, musikal eller fristående balettverk ingår inte i STIMs repertoar och omfattas därför inte av parternas avtal. Inte heller innefattas scenföreställning där pre-existerande verk sammanfogats till en dramatiserad helhet inramad av scenografi och ljussättning. Likaså omfattas av tradition musik som skrivits speciellt för viss teaterpjäs inte av avtalet då den aktuella pjäsen framförs. Om musikrättigheten i dessa fall inte regleras i avtalet med teaterförlag kan teatern kontakta STIM för hjälp med licensieringen.

Läs mer här – Riktlinjer rörande licensiering av preexisterande musik

Vad ingår inte i avtalet?
För följande musikanvändning behövs ett separat tillstånd.

  • Egna radio- & tv-utsändningar.

  • Musik på internet.

  • Ljud- eller bildproduktioner (till exempel cd- eller dvd-produktion).
     

Uppdaterade prislistor med tillhörande villkor för LIVE, TEATER och REVY


Redovisningsblanketter

Även studieförbunden har via Folkbildningsförbundet ett centralt avtal med STIM. Om föreningen samarbetar med ett studieförbund ska den som är huvudarrangör (den i vars bokföring huvuddelen av biljettintäkterna bokförs) rapportera till STIM. Kontakta ert studieförbund för mer information.

bottom of page