top of page
einar-bergvin

Einar Bergvins stiftelsefond

Stiftelsen Einar Bergvins Stiftelsefond för Nordiskt och internationellt amatörteaterarbete.

Fonden bildades i samband med Einar Bergvins 70 årsdag 1988 på initiativ av ATRs styrelse, för att hedra det arbete för amatörteatern som Einar gjort sedan 1950-talet både ideellt och yrkesmässigt.

Vem är Einar Bergvin?

Einar Bergvin kom till Sverige som ung flykting från det av tyskarna ockuperade Norge under andra världskriget. 1956 startade Einar Norrby Teater i Fagersta och under 1960-talet byggde han upp Teaterforum. Teaterforum var en riksorganisation för den ickeprofessionella teatern i Sverige. Teaterforum var en föregångare till det ATR som finns idag.

Fondens syfte är att fungera som en finansiell fond för det nordiska och internationella amatörteaterarbetet. Ändamålet är att förvalta och fördela de medel som anslagits av stiftaren eller givits som gåva av annan. Medlen ska användas för stipendier till enskilda personer eller grupper inom ATR, Amatörteaterns Riksförbund och ska ges för studieresor i andra länder för utvecklande av det egna eller gruppens teaterarbete. Stipendiet/ stipendierna utdelas vid ATR-festivalen som sker vartannat år. 
 

Stiftelsens vilja är att arbeta utifrån följande riktlinjer: 

  • Fondens stipendium/ -er skall inriktas på enskilda personer och grupper och ska ges för studieresor i andra länder.

  • Stipendiet/ –erna utdelas vid ATR-festivalen.

  • Stipendiesumman skall utgöras av fondens årliga avkastning.

  • Stipendiaterna utses av styrelsen för Einar Bergvins stiftelsefond. 

Tänk på Einar Bergvins Stipendiefond. Swedbank: 8424-4,734 629 019-5.

bottom of page