top of page

Kongress 2024!

Amatörteaterns Riksförbund, ATR, hälsar er varmt välkomna till kongress den 20–21 april i Västerås. Kongressen kommer äga rum i samarbete med ATR-Västmanland och Amatörteaterkonsulenten i Västmanland. Preliminärt kommer förhandlingarna äga rum från kl. 10.00 – 17.00 den 20 april och kl. 10.00 - 12.00 den 21 april. Utöver denna tid planeras eventuellt en workshop eller en föreställning på lördag kväll.


Läs hela inbjudan här!


Inbjudan Kongress 2024
.pdf
Download PDF • 672KB

bottom of page