top of page

Teaterforum blir helt digital!

Från och med nästa nummer kommer tidningen Teaterforum endast finnas i digital form.


Ordförande Thomas Dahlberg säger ett par ord om detta:

Teaterforum har följt mig genom min resa i amatörteaterns värld, en resa som har format mig både personligen och professionellt. Jag kommer ihåg de tidiga dagarna i ungdomsgruppen på Östersunds teaterverkstad, där tidningen alltid fanns att läsa i köket. Dessa stunder av bläddrande i Teaterforum var inte bara tidsfördriv medan jag väntade på att gruppen skulle börja eller att min pappa skulle hämta mig; de var ögonblick av upptäckt och inspiration. Berättelserna från teaterentusiaster runtom i landet öppnade mina ögon för den rika och mångfaldiga världen av amatörteater, och det var genom dessa sidor jag först blev medveten om ATR:s existens. Att vara en del av min teaterförening kändes inte längre som en isolerad aktivitet, utan som en deltagande i något större, en rörelse som sträckte sig över hela landet.


Några år senare skulle en annons på baksidan av ett nummer av Teaterforum bli något av en vändpunkt i mitt liv. Det var där jag såg en uppmaning att nominera sig till Unga Teaternätets styrgrupp, ATR:s ungdomssektion vid den tiden. Jag kommer inte ihåg om jag nominerade mig själv eller tvingade någon annan, men det ledde till att jag blev invald under ett möte i Malmö. Detta markerade början på mitt djupare engagemang inom förbundet. Det engagemanget har varit en resa av lärande, delande och växande, och har i slutändan lett mig till den stora äran att idag få tjäna som ordförande. Att blicka tillbaka, inser jag att om det inte vore för den där sidan i Teaterforum, kanske min resa hade tagit en helt annan riktning.


Men som med allt i livet, är förändring oundviklig. Teaterforum har, av både ekonomiska och andra skäl, genomgått en transformation under de senaste åren. Upplagan har minskat, och tidningen har anpassat sig till den digitala eran genom att också publiceras online. I den nuvarande ekonomiska verkligheten, där resurser är begränsade, har vi sett oss nödsakade att göra ytterligare besparingar. Därför har styrelsen tagit det svåra beslutet att från och med 2024 endast ge ut Teaterforum digitalt.


Jag förstår att många av er, som liksom jag har följt Teaterforum under många år, känner en viss sorg över att förlora det tryckta formatet. Det var inte ett lätt beslut, men ett nödvändigt.


Samhället förändras, och våra vanor att konsumera information har också förändrats. Vi lever i en tid där digitala medier blir alltmer dominerande, och genom att anpassa oss till denna verklighet hoppas vi kunna fortsätta att sprida vår passion för teater till en bredare publik. Även om vi lämnar det tryckta formatet bakom oss, bär vi med oss dess anda och syfte in i det digitala landskapet, och lovar att fortsätta att vara en inspirerande källa för alla inom amatörteaterns värld. Så här läser du Teaterforum

1. Du går in på den hemliga sidan atr.nu/teaterforumförmedlemmar

2. Där skriver du in årets lösenord som du skaffar genom att....

3. ....maila din e-postadress till nitja@atr.nu för att kontinuerligt få årets lösenord

Comments


bottom of page