Pressrum

Senaste ledaren i Teaterforum

Ledaren i Teaterforum

Amatörteater
= alla är välkommna

Teaterforum 3 - 2022

Pelle Hanaeus

Jag skriver den här texten för att jag vill att alla som drömmer om att någon gång ta steget från amatör till högskoleutbildat proffs, ska ha lättare att göra det. Inte för att det är bättre att vara proffs - amatör är något av det finaste en kan vara - utan för att teatern som konstform behöver många fler och många med olika bakgrund, för att vara en levande och radikal kraft i samhället! Det handlar om att förändra tanken på hur en skådespelare ser ut, vad den har för bakgrund, hur den talar och går. Det handlar om att utmana begränsande normer.

 

De senaste åren har jag arbetat med utbildning av skådespelare på Teaterhögskolan i Malmö — en av fyra svenska högskoleutbildningar för skådespelare. 

 

För att Teaterhögskolan ska kunna välja ut de ca 12 personer som antas till utbildningen varje år, har vi omfattande antagningsprov. De senaste åren är den första provomgången i form av en inspelad monolog, en två minuter lång film som den sökande kan spela in hemma, med en vanlig mobilkamera. Varför? För att vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt att söka till skolan, även om en bor långt från Malmö, har svårt att vara ledig just på provdagen, eller inte har råd med tåg-biljetten. Det är ett av sätten vi utmanar normer.

 

Jag tänker att amatörteatern är mycket bättre än de konstnärliga högskolorna på att sänka trösklarna, bjuda in oavsett bakgrund och få alla att känna sig välkomna. Det är en förmåga och en prioritering som är livsviktig, tror jag, för alla behöver ju den där näringsrika rabatten, det där soliga växthuset, som teatern är. Om det på sikt skulle leda till att fler väljer att testa drömmen om en proffs-karriär, vore det en fin bonus. 

 

 

Pelle Hanæus är utbildningsledare på skådespelarprogrammet vid Teaterhögskolan i Malmö. Han har spelat amatörteater i Vår Teater och ledde i flera år den queera ungdomsteatern Kunq. Han har varit konstnärlig ledare för Regionteater Väst och spelat i flera produktioner på SVT.

Styrelsen svarar!

Teaterforum 2 - 2022

Anna-Karin Waldemarson/Emy Stahl

Specialledare! Vi frågar styrelsen: Vad är bra med amatörteater och vad skulle de vilja förändra på detta område?

Anna-Karin Waldemarson

Amatörteater förmedlar viktiga historier, utvecklar konstnärlig och kreativ förmåga och ger möjlighet
att skapa teater tillsammans med andra. ATR innebär
gemenskap, att lära av varandra, inspiration till nya teateruttryck, mötas vid kurser och festivaler, det internationella nätverket som berikar och utvecklar. Personligen är det meningsfullt att stödja barn-grupper, se dem utvecklas och dess värde för andra:
barns närmaste och publiken. Våra medlemmar är
viktigast av allt. Utveckling handlar om att påvisa det kulturpolitiska värdet av verksamheten.

Emy Stahl

I en tid när vi matas med storslagna stories från strea- mingtjänster är amatörteatern ett unikt forum för det
egna berättandet och en värdefull plats för människor
att skapa och uppleva något tillsammans. Att utöva
amatörteater utvecklar oss både på individ – och gruppnivå. Och så är det ju väldigt roligt.
Vad skulle jag vilja förändra? Förutsättningarna ser väldigt olika ut i olika delar av landet, och kan skilja sig kraftigt från en kommun till en annan. Möjligheten att utöva amatörteater borde vara lika god oavsett var man bor.

Senaste pressmeddelande

​Digital kortpjäsfestival

2021-09-29

På lördag 2 oktober arrangerar ATR, Amatör-teaterns Riksförbund, för första gången en digital teaterfestival. Vartannat år har amatörteater-grupper möts från hela landet för att spela sina föreställningar på ATR-festivalen. 2020 var det meningen att festivalen skulle varit i Västerås, men som alla vet fanns det ingen möjlighet för att mötas varken då eller våren 2021.

Istället arrangeras nu en digital kortpjäsfestival. Landets amatörteaterföreningar har inbjudits att göra korta pjäser på ca 10 minuter som filmats. Alla bidrag kan ses på www.atr.nu men den 2 oktober mellan kl. 10:00-13:00 finns det möjlighet att delta i en livesändning där några av bidragen blivit utvalda. De utvalda bidragen framgår av bilaga.

Under denna digitala festivaldag som kommer att livestreamas blir det diskussioner och teatersamtal. Förhoppningen är att någon från varje uttagen grupp finns med via länk. Programledare är Mathias Wiik och samtalsledare är Fredrik Lundqvist och Anna Bromee. Denna digitala festivaldag är kostnadsfri och vem som helst får delta.

Pandemin har bidragit att teaterlivet fått anpassa sig och ett sätt har varit att söka sig ut på nätet. Många teatrar har gjort digitala föreställningar, SVT gjorde en scenkonstsatsning med inspelad teater och alla har vi fått möta svårigheten att göra levande teatermöten intressanta på en skärm. Digitala teaterfestivaler har testats internationellt och detta är amatörteaterns första större arrangemang av det här slaget. Förhoppningsvis kan vi återgå snart till mer normala teater-arrangemang där vi möts i scen och salong men den digitala verkligheten och det är inte omöjligt att vi får se fler försök av detta slaget i framtiden.

 

Festivalen arrangeras av ATR, ATR-Västmanland och amatörteaterkonsulenten på Västmanlands Teater med stöd av Västerås stad och Region Västmanland.

Pandemikoordinator för amatörteatern

2021-04-12

I fyra månader har Amatörteaterns Riksförbund, ATR, genomfört ett projekt med anledning av utbrottet av Covid-19 och dess betydelse för amatörteaterrörelsen. Detta har gjorts med stöd från Kulturrådet. En pandemikoordinator har anställts för att få en överblick av rekomm-endationer och regler kring utövande av teater under en pandemi. Tjänsten har innehafts av Ulla Arvidsson, Västerås.

I dagsläget har ATR:s medlemsorganisationer en mycket begränsad verksamhet, av naturliga skäl. Även om man skulle kunna bedriva viss form av verksamhet, särskilt för barn och unga, men även för vuxna om man smittsäkrar lokal och verksam-het har man valt att lägga hela verksamheten i viloläge. Flera försöker använda digitala hjälpmedel både för att hålla kontakt inom föreningen, att genomföra repetitioner och för att sända streamade eller digitala föreställningar.

Det finns stort behov av stöd. Främst ekonomiskt men också tips och råd om hur man ska kunna bedriva verksamhet och hålla liv i sina respektive föreningar. Andra behov som framförts är kurser /utbildningar för kompetensutveckling, dels inom den digitala tekniken då man har sett att kuns-kapen är begränsad, dels önskemål om utbild-ningar inom andra scenkonstområden.

Det som drabbat föreningarna hårdast, förutom att de inte har kunnat bedriva sin verksamhet, är den ekonomiska situationen som märkbart för-sämrats, framför allt genom uteblivna biljett-intäkter på grund av antingen inställda före-ställningar eller begränsat publikantal. Enstaka föreningar befarar att man kanske måste gå i konkurs. För att stötta föreningarna har ATR sökt och fått beviljat krisstöd från Kulturrådet på 700 tkr som fördelats till 42 föreningar.

För att möta upp föreningarnas behov av info-rmation har ATR skapat en sida på hemsidan. Sidan innehåller föreskrifter och allmänna råd, vilka utbildningar som planeras, tips & Råd och annat material.

Vi befinner oss just nu i den tredje vågen av pan-demin och restriktionerna är fortfarande hårda. Ingen offentlig kulturverksamhet får genomföras och ingen vet hur lång tid detta kommer hålla på. När de som vill fått vaccin räknar man med att läget normaliseras något, men vi kan nog inte förvänta oss att allt blir som det var innan pandemin. Efter sommaren kan det dock vara möjligt att föreningslivet kan komma igång igen. En återstart kommer kräva resurser, både ekonomiska och ideella, men amatörteaterrörelsen kommer göra sitt för att vi åter får ett blomstrande kulturliv.