top of page

Pressrum

Senaste ledaren i Teaterforum

Ledaren i Teaterforum

Vi i världen och världen i oss

Teaterforum 1 - 2023

Anna - Karin Waldemarson

förutsättningar att kunna genomföra arrangemang och i höstas beslutade vi därför att avsluta SAR. ATR tar nu steget att fortsätta arbetet med våra internationella och interkulturella mötesplatser. Amatörteaterns Riksförbund skall inom sitt område verka för människors lika värde, demokrati och humanism samt att stärka nordiskt och internationellt samarbete, och ser ett aktivt kulturutbyte inom och utom landets gränser som ett medel i kampen mot fördomar och främlingsfientlighet.

 

Viktiga ord i inledningen till förbundets stadgar – medel i kampen mot fördomar Våra föreningar, kanslipersonal och förtroendevalda har deltagit och kommer fortsatt att aktivt delta i teaterarrangemang och organisationsutveckling. Något som jag ofta återkommer till är uppmaningen till alla att ta vara på möjligheten att delta i det internationella samarbetet. Under året kommer NEATA och NEATA Youth att arrangera workshops, festivaler och mötesplatser. IATA håller flera festivaler, uppmärksammar Världsteaterdagen och sänder en konferens om barn- och ungdomsteater med föreläsningar, workshops och paneldebatter. Res, besök, delta: online eller i direktmöten och få inspiration, vidga vyerna och finn nya vänner. Möten människa till människa blir till mötesplatser för att stärka internationellt kulturutbyte, demokrati och solidaritet. och främlingsf ientlighet. Just nu är de extra viktiga. Det sägs ofta att teaterutövande och föreningsliv bidrar till mycket mer än konstnärlig utveckling, att det ger bättre hälsa och välbefinnande, stabilare sociala sammanhang och starkare lokalsamhällen. Detta är förvisso sant, men i grund och botten är det kanske just kultursamarbeten på humanistisk, demokratisk och solidarisk grund som vi ska betona i ATRs nationella och internationella arbete. Möten med andra kan bidra till förståelse för värderingar, livssyn och konstnärskap hos människor i olika kulturer och samhällen.

 

ATR har under lång tid engagerat sig internationellt och utgör numera Sveriges nationella center i IATA. Det tidigare nätverket SAR (Svenskt Amatörteaterråd) bildades en gång i tiden av amatörteaterorganisationer för samarbete om internationella frågor och arrangemang.

De tre förbunden: Amatörteaterns Riksförbund, Sveriges Arbetarteaterförbund och Ung Teaterscen har dock mycket olika personella och finansiella förutsättningar att kunna genomföra arrangemang och i höstas beslutade vi därför att avsluta SAR. ATR tar nu steget att fortsätta arbetet med våra internationella och interkulturella mötesplatser.  Våra föreningar, kanslipersonal och förtroendevalda har deltagit och kommer fortsatt att aktivt delta i teaterarrangemang och organisationsutveckling.

 

Något som jag ofta återkommer till är uppmaningen till alla att ta vara på möjligheten att delta i det internationella samarbetet. Under året kommer NEATA och NEATA Youth att arrangera workshops, festivaler och mötesplatser. IATA håller flera festivaler, uppmärksammar Världsteaterdagen och sänder en konferens om barn- och ungdomsteater med föreläsningar, workshops och paneldebatter. Res, besök, delta: online eller i direktmöten och få inspiration, vidga vyerna och finn nya vänner. Möten människa till människa blir till mötesplatser för att stärka internationellt kulturutbyte, demokrati och solidaritet.

 

www.neata.eu – arrangemang: NEATA/North-European Theatre Alliance och NEATA Youth www.aitaiata.net – arrangemang: AITA-IATA/International Amateur Theatre Association

 

Anna-Karin Waldemarson ATR, förbundsstyrelseledamot NEATA, Sveriges representant i nätverket AITA/IATA, Councillor

Teaterforum 4 - 2022

Möjligheten att få misslyckas

Thomas Dahlberg

När jag var liten ville jag bli proffs, då gällde det visserligen fotboll. Jag hade nog redan då en ganska vag bild av vad ordet proffs innebar, men jag visste att det var nånting jag ville göra när jag blev stor. Jag tror också ordet var förknippat med att tjäna en himla massa pengar. När jag växte upp förändrades mina
framtidsdrömmar, som jag skulle tro att de gör för de
flesta och när det började bli dags att välja karriär
hade jag siktet inställt på att bli skådespelare. Precis som inriktningen hade också min tolkning av ordet proffs förändrats, nu såg jag det mer som "möjligheten att göra det jag vill utan att behöva
göra andra saker för att kunna betala hyra och räkningar".

 

Jag gjorde också mitt yttersta för att nå det målet, gick på en folkhögskola, sökte scenskola
alldeles för många gånger och till slut ville jag inte längre bli skådespelare. Eller, jag vill inte bara bli skådespelare. Jag ville vara och göra så mycket annat också, vara make och far, programmerare,
politiker och fortfarande ville jag spela fotboll. Teatern fick bli ännu ett intresse bland andra och jag
landade tryggt och säkert i rollen som amatör.
Egentligen är jag amatör i det mesta jag gör förutom mitt yrke, skådespelare, pappa, politiker eller fotbollsmålvakt gör jag alla för att jag älskar att göra det. Inte för ekonomisk vinning, jag har ingen utbildning utan jag gör det "bara" för att jag älskar att göra det. Men jag upplever bara att det är inom teatern som det så kategoriskt delas upp i så vattentäta skott. Speciellt om jag sneglar på
fotbollen.

 

Jag har ofta funderat över vad som gör att vi inom teatern så tydligt gör skillnad på amatörteatern och den professionella. Missförstå mig rätt, jag tycker ordet amatör är fantastiskt i sin betydelse "en som älskar", men med en uppdelning som görs har det ofta fått en klang av att det vi
producerar skulle vara mindre bra. Ingenting tycker jag kan vara mer felaktigt. Något av det bästa jag
sett produceras på scen har varit av amatörer.

 

Skillnaden mellan den professionella och amatörteatern är inte resultatets kvalitet, det är möjligheten att få misslyckas. En amatöruppsättning har ofta inte samma krav på att göra ett ekonomiskt positivt resultat vilket gör att vägen till resultat, själva
processen får större möjligheter. Det finns plats att experimentera,vara luststyrda och kunna fokusera
på att göra det en älskar att göra. Det är där amatörteatern har sinstora styrka och det ska vi värna om.

Senaste pressmeddelande

​Digital kortpjäsfestival

2021-09-29

På lördag 2 oktober arrangerar ATR, Amatör-teaterns Riksförbund, för första gången en digital teaterfestival. Vartannat år har amatörteater-grupper möts från hela landet för att spela sina föreställningar på ATR-festivalen. 2020 var det meningen att festivalen skulle varit i Västerås, men som alla vet fanns det ingen möjlighet för att mötas varken då eller våren 2021.

Istället arrangeras nu en digital kortpjäsfestival. Landets amatörteaterföreningar har inbjudits att göra korta pjäser på ca 10 minuter som filmats. Alla bidrag kan ses på www.atr.nu men den 2 oktober mellan kl. 10:00-13:00 finns det möjlighet att delta i en livesändning där några av bidragen blivit utvalda. De utvalda bidragen framgår av bilaga.

Under denna digitala festivaldag som kommer att livestreamas blir det diskussioner och teatersamtal. Förhoppningen är att någon från varje uttagen grupp finns med via länk. Programledare är Mathias Wiik och samtalsledare är Fredrik Lundqvist och Anna Bromee. Denna digitala festivaldag är kostnadsfri och vem som helst får delta.

Pandemin har bidragit att teaterlivet fått anpassa sig och ett sätt har varit att söka sig ut på nätet. Många teatrar har gjort digitala föreställningar, SVT gjorde en scenkonstsatsning med inspelad teater och alla har vi fått möta svårigheten att göra levande teatermöten intressanta på en skärm. Digitala teaterfestivaler har testats internationellt och detta är amatörteaterns första större arrangemang av det här slaget. Förhoppningsvis kan vi återgå snart till mer normala teater-arrangemang där vi möts i scen och salong men den digitala verkligheten och det är inte omöjligt att vi får se fler försök av detta slaget i framtiden.

 

Festivalen arrangeras av ATR, ATR-Västmanland och amatörteaterkonsulenten på Västmanlands Teater med stöd av Västerås stad och Region Västmanland.

Pandemikoordinator för amatörteatern

2021-04-12

I fyra månader har Amatörteaterns Riksförbund, ATR, genomfört ett projekt med anledning av utbrottet av Covid-19 och dess betydelse för amatörteaterrörelsen. Detta har gjorts med stöd från Kulturrådet. En pandemikoordinator har anställts för att få en överblick av rekomm-endationer och regler kring utövande av teater under en pandemi. Tjänsten har innehafts av Ulla Arvidsson, Västerås.

I dagsläget har ATR:s medlemsorganisationer en mycket begränsad verksamhet, av naturliga skäl. Även om man skulle kunna bedriva viss form av verksamhet, särskilt för barn och unga, men även för vuxna om man smittsäkrar lokal och verksam-het har man valt att lägga hela verksamheten i viloläge. Flera försöker använda digitala hjälpmedel både för att hålla kontakt inom föreningen, att genomföra repetitioner och för att sända streamade eller digitala föreställningar.

Det finns stort behov av stöd. Främst ekonomiskt men också tips och råd om hur man ska kunna bedriva verksamhet och hålla liv i sina respektive föreningar. Andra behov som framförts är kurser /utbildningar för kompetensutveckling, dels inom den digitala tekniken då man har sett att kuns-kapen är begränsad, dels önskemål om utbild-ningar inom andra scenkonstområden.

Det som drabbat föreningarna hårdast, förutom att de inte har kunnat bedriva sin verksamhet, är den ekonomiska situationen som märkbart för-sämrats, framför allt genom uteblivna biljett-intäkter på grund av antingen inställda före-ställningar eller begränsat publikantal. Enstaka föreningar befarar att man kanske måste gå i konkurs. För att stötta föreningarna har ATR sökt och fått beviljat krisstöd från Kulturrådet på 700 tkr som fördelats till 42 föreningar.

För att möta upp föreningarnas behov av info-rmation har ATR skapat en sida på hemsidan. Sidan innehåller föreskrifter och allmänna råd, vilka utbildningar som planeras, tips & Råd och annat material.

Vi befinner oss just nu i den tredje vågen av pan-demin och restriktionerna är fortfarande hårda. Ingen offentlig kulturverksamhet får genomföras och ingen vet hur lång tid detta kommer hålla på. När de som vill fått vaccin räknar man med att läget normaliseras något, men vi kan nog inte förvänta oss att allt blir som det var innan pandemin. Efter sommaren kan det dock vara möjligt att föreningslivet kan komma igång igen. En återstart kommer kräva resurser, både ekonomiska och ideella, men amatörteaterrörelsen kommer göra sitt för att vi åter får ett blomstrande kulturliv.

bottom of page