Pressrum

Senaste pressmeddelande

​Digital kortpjäsfestival

2021-09-29

På lördag 2 oktober arrangerar ATR, Amatör-teaterns Riksförbund, för första gången en digital teaterfestival. Vartannat år har amatörteater-grupper möts från hela landet för att spela sina föreställningar på ATR-festivalen. 2020 var det meningen att festivalen skulle varit i Västerås, men som alla vet fanns det ingen möjlighet för att mötas varken då eller våren 2021.

Istället arrangeras nu en digital kortpjäsfestival. Landets amatörteaterföreningar har inbjudits att göra korta pjäser på ca 10 minuter som filmats. Alla bidrag kan ses på www.atr.nu men den 2 oktober mellan kl. 10:00-13:00 finns det möjlighet att delta i en livesändning där några av bidragen blivit utvalda. De utvalda bidragen framgår av bilaga.

Under denna digitala festivaldag som kommer att livestreamas blir det diskussioner och teatersamtal. Förhoppningen är att någon från varje uttagen grupp finns med via länk. Programledare är Mathias Wiik och samtalsledare är Fredrik Lundqvist och Anna Bromee. Denna digitala festivaldag är kostnadsfri och vem som helst får delta.

Pandemin har bidragit att teaterlivet fått anpassa sig och ett sätt har varit att söka sig ut på nätet. Många teatrar har gjort digitala föreställningar, SVT gjorde en scenkonstsatsning med inspelad teater och alla har vi fått möta svårigheten att göra levande teatermöten intressanta på en skärm. Digitala teaterfestivaler har testats internationellt och detta är amatörteaterns första större arrangemang av det här slaget. Förhoppningsvis kan vi återgå snart till mer normala teater-arrangemang där vi möts i scen och salong men den digitala verkligheten och det är inte omöjligt att vi får se fler försök av detta slaget i framtiden.

 

Festivalen arrangeras av ATR, ATR-Västmanland och amatörteaterkonsulenten på Västmanlands Teater med stöd av Västerås stad och Region Västmanland.

Pandemikoordinator för amatörteatern

2021-04-12

I fyra månader har Amatörteaterns Riksförbund, ATR, genomfört ett projekt med anledning av utbrottet av Covid-19 och dess betydelse för amatörteaterrörelsen. Detta har gjorts med stöd från Kulturrådet. En pandemikoordinator har anställts för att få en överblick av rekomm-endationer och regler kring utövande av teater under en pandemi. Tjänsten har innehafts av Ulla Arvidsson, Västerås.

I dagsläget har ATR:s medlemsorganisationer en mycket begränsad verksamhet, av naturliga skäl. Även om man skulle kunna bedriva viss form av verksamhet, särskilt för barn och unga, men även för vuxna om man smittsäkrar lokal och verksam-het har man valt att lägga hela verksamheten i viloläge. Flera försöker använda digitala hjälpmedel både för att hålla kontakt inom föreningen, att genomföra repetitioner och för att sända streamade eller digitala föreställningar.

Det finns stort behov av stöd. Främst ekonomiskt men också tips och råd om hur man ska kunna bedriva verksamhet och hålla liv i sina respektive föreningar. Andra behov som framförts är kurser /utbildningar för kompetensutveckling, dels inom den digitala tekniken då man har sett att kuns-kapen är begränsad, dels önskemål om utbild-ningar inom andra scenkonstområden.

Det som drabbat föreningarna hårdast, förutom att de inte har kunnat bedriva sin verksamhet, är den ekonomiska situationen som märkbart för-sämrats, framför allt genom uteblivna biljett-intäkter på grund av antingen inställda före-ställningar eller begränsat publikantal. Enstaka föreningar befarar att man kanske måste gå i konkurs. För att stötta föreningarna har ATR sökt och fått beviljat krisstöd från Kulturrådet på 700 tkr som fördelats till 42 föreningar.

För att möta upp föreningarnas behov av info-rmation har ATR skapat en sida på hemsidan. Sidan innehåller föreskrifter och allmänna råd, vilka utbildningar som planeras, tips & Råd och annat material.

Vi befinner oss just nu i den tredje vågen av pan-demin och restriktionerna är fortfarande hårda. Ingen offentlig kulturverksamhet får genomföras och ingen vet hur lång tid detta kommer hålla på. När de som vill fått vaccin räknar man med att läget normaliseras något, men vi kan nog inte förvänta oss att allt blir som det var innan pandemin. Efter sommaren kan det dock vara möjligt att föreningslivet kan komma igång igen. En återstart kommer kräva resurser, både ekonomiska och ideella, men amatörteaterrörelsen kommer göra sitt för att vi åter får ett blomstrande kulturliv.

Ledaren i Teaterforum

Styrelsen svarar!

Teaterforum 2 - 2022

Anna-Karin Waldemarson/Emy Stahl

Specialledare! Vi frågar styrelsen: Vad är bra med amatörteater och vad skulle de vilja förändra på detta område?

Anna-Karin Waldemarson

Amatörteater förmedlar viktiga historier, utvecklar konstnärlig och kreativ förmåga och ger möjlighet
att skapa teater tillsammans med andra. ATR innebär
gemenskap, att lära av varandra, inspiration till nya teateruttryck, mötas vid kurser och festivaler, det internationella nätverket som berikar och utvecklar. Personligen är det meningsfullt att stödja barn-grupper, se dem utvecklas och dess värde för andra:
barns närmaste och publiken. Våra medlemmar är
viktigast av allt. Utveckling handlar om att påvisa det kulturpolitiska värdet av verksamheten.

Emy Stahl

I en tid när vi matas med storslagna stories från strea- mingtjänster är amatörteatern ett unikt forum för det
egna berättandet och en värdefull plats för människor
att skapa och uppleva något tillsammans. Att utöva
amatörteater utvecklar oss både på individ – och gruppnivå. Och så är det ju väldigt roligt.
Vad skulle jag vilja förändra? Förutsättningarna ser väldigt olika ut i olika delar av landet, och kan skilja sig kraftigt från en kommun till en annan. Möjligheten att utöva amatörteater borde vara lika god oavsett var man bor.

Alla behövs!

Teaterforum 1 - 2022

Emy Stahl

När jag träffar en ny barngrupp för första gången frågar jag alltid hur det kommer sig att de vill börja på teater. Svaren kan variera men ett återkommer ofta: Min pappa/mamma/moster säger att jag är en riktig teaterapa!

 

Ibland känns det så. Vissa verkar vara födda till att stå på scen. Redan från början ser man hur de njuter av uppmärksamheten, att showa, att ta till de stora uttrycken och att få folk att skratta. Andra kan vara mer tveksamma och behöva lite stöd för att ta de första
darriga stegen ut på scen. Som pedagog är det min uppgift att lägga upp undervisningen så att den passar alla, både den som förbehållslöst kastar sig ut i improvisationerna och den som är mer försiktig. Inte alltid det lättaste. Men rollerna är inte statiska. Du som läser detta har kanske upp-levt själv vad teater kan göra för den personliga utvecklingen. Den som först verkar blyg kan med tiden blomma ut och ta för sig. Den som från början är modig och framåt lär sig att det är helt okej, rentav skönt, att ibland ställa sig vid sidan av och ge andra utrymme. Ibland sker det så lång-samt att man inte ens märker det, ibland går det så fort att man knappt hänger med. Deltagarna hjälper varandra att utvecklas och gå framåt. Och det blir tydligt att alla är viktiga. Varenda en behövs för att ge just den här gruppen dess unika dynamik och konstnärliga uttryck.

 

Ett annat tillfälle när alla behövs är när det är dags för kongress i Amatörteaterns Riksförbund. I maj händer det. Då ska en ny styrelse väljas och en riktning tas ut för de kommande två årens verk-samhet. Förutom de diskussioner och formaliteter som ska klaras av brukar det också bli härligt häng, god mat och tillfälle att träffa nya och gamla bekanta. Du som varit på kongress innan vet hur trevligt och intressant det brukar vara. Men du som inte har varit där? Och kanske gärna vill men känner dig lite tveksam? Kanske har du suttit på årsmöten innan och upplevt att, på samma sätt som i teater-gruppen, verkar det som att somliga är födda till... tja, kanske inte teaterapor, men årsmötesfiskar? De trivs som fisken i vattnet och verkar som gjorda för att begära ordet och argumentera för sin sak. Om man inte känner sig som en årsmötesfisk utan mer som en vanlig fisk är det lätt att känna sig vilsen.

 

Men du behövs. Alla behövs, precis som i teatergruppen. Och precis som i teatergruppen lär vi av varandra. ATR består av 220 medlems-föreningar, och alla är olika med olika förut-sättningar. Vi behöver veta hur samtalen och tankarna går i just er förening. Vad ser ni för ut-maningar och möjligheter framöver? Vad vill ni att förbundet ska göra de närmsta åren? Vad behöver amatörteatern för att återstarta efter pandemin?
Ta en funderare tillsammans i föreningen redan nu. Kanske vill ni lämna in en motion (ett förslag)?

 

Och skriv redan nu in kongresshelgen i kalendern: 28-29 maj i Gottsunda. Vi ser fram emot att träffas och vill att kongressen ska kännas tillgänglig, välkomnande och rolig för alla. Årsmötesfiskar,
vanliga fiskar, teaterapor, blyga, modiga, trötta och pigga. Vi ses där!