top of page

ATRs förlag

Förlaget arbetar med:

  • Uppföranderättshantering med kontraktsskrivning och avräkning till rättighetsinnehavare
     

  • ATRs manusbibliotek med utlån av pjäsmanus
     

  • Bok- och teatersminkförsäljning

bottom of page