top of page
Förlaget

ATRs förlag

Förlaget arbetar med:
  • Uppföranderättshantering med kontraktsskrivning och avräkning till rättighetsinnehavare
     

  • ATRs manusbibliotek med utlån av pjäsmanus
     

  • Bok- och teatersminkförsäljning

Läs manus
Uppföranderätt

Konstnärliga och litterära verk är skyddade sjuttio år efter upphovsmannens död. Att ett sceniskt verk är skyddat betyder att det inte får visas offentlig, bearbetas eller mångfaldigas utan tillstånd från rättighetsinnehavare.


Kravet på tillstånd att spela och på ersättning för varje speltillfälle grundar sig på lagen om upphovsrätt och gäller alla slags offentliga framföranden antingen man tar inträde eller ej. Det är er skyldighet att ni ska ha ett gällande skriftligt avtal som reglerar ert uppförande. Det är alltså inte tillåtet att uppföra ett verk utan att ett skriftligt avtal har upprättats och båda parter har skrivit under.

Uppföranderättssubvention

För föreningar med medlemskap Plus utgår en upphovsrätts-subvention när ni spelar upphovsrättsskyddad dramatik. Subventionen är just nu 50% av uppförandekostnaden, (max 1000 kronor/ produktion). Subventionen sätts i förhållande till storlek på föreningen. Den sammanlagda subventionen överstiger inte den medlemsavgift som föreningen betalar.

Smink
Pjäser och teatersmink

ATRs pjäsbibliotek har cirka 6.000 pjäser och musikaler. Utöver dessa pjäser har ATR en mängd gamla folkpjäser och pjäser på originalspråk. Förlaget säljer även teaterlitteratur som kan vara intressant för våra grupper samt teatersmink.


Ibland kan informationen i manusbiblioteket var ofullständig vilket beror på att pjäsen är gammal och informationen saknas.


Till vissa musikaler går det att låna ett separat musikmaterial/

klaverutdrag, om ATR förfogar över ett sådant. Låneavgiften för ett separat musikmaterial/klaverutdrag är densamma som för ett manuslån.

Manuslån

För fem veckors lån betalar du 125 kr per manus + en portoavgift.

Föreningar med medlemskap Plus och de som har serviceavtal betalar 50 kr per manus + en portoavgift. Alla priser är inklusive moms.


Tyvärr kan vi inte låna ut manus till andra länder. Söker ni manus ber vi er vänligen kontakta den institution eller organisation i era respektive länder som lånar ut teatermanus. Vid manuslån i Finland, var god och kontakta FSU.

bottom of page