top of page

Invitation to the NEATA-festival 2022

Welcome to the NEATA-festival 2022

On 23-24 september 2022 you are invited to Örebro, a city in the middle of Sweden. This years festival will be arranged by ATR (Amatörteaterns Riksförbund) in cooperation with the local amateur theatre association Nya Teatern, as well as the Theatre Arts Programme at Örebro University.


This year, we will arrange a short play festival, like the NEATA-festival held at Faroe Islands in 2016. Each national centre can choose one play that will represent their country. The play can not be longer than 15 minutes. The program will consist of plays, theatre conversations, workshops and meetings between directors, theatre teachers and acting groups. We will also create the opportunity to take part in a guiding tour of Örebro, or to have a spontaneous ”swedish Fika”.

Vill din grupp medverka med en kortpjäs på max 15 minuter på NEATA-festivalen? Skicka in din intresseanmälan senast 1 augusti. Skicka då också gärna en länk om det är så att pjäsen finns filmad. Du anmäler ditt intresse till anders@atr.nu. En uttagningsgrupp kommer sedan att välja ut ett bidrag som får representera Sverige under denna festival.

NEATA är den nordeuropeiska delen av AITA/IATA, den världsomfattande organisationen för amatörteater. Medlemsländerna i NEATA är Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Färöarna. NEATA: s arbete består bland annat av att samordna och genomföra aktiviteter med gemensamt intresse för amatörteatern i nordeuropa samt att representera de kulturpolitiska intressen som är förknippade med amatörteatern i regionen gentemot de nationella och internationella myndigheterna samt AITA / IATA. NEATA håller en teaterfestival med deltagande från alla medlemsländer vartannat år. NEATA underlättar också annat internationellt utbyte mellan amatörteatergrupper.


Comments


bottom of page