VI SOM ÄLSKAR AMATÖRTEATER

Amatörteaterns Riksförbund är en ideell organisation med uppgift
att organisera svensk amatörteater.

Kalender

2020-03-01 kl. 16
2020-03-11 kl. 19
2020-03-13 kl. 19
2020-03-14 kl. 19
2020-03-18 kl. 19
2020-03-19 kl. 19
2020-03-20 kl. 19
2020-03-21 kl. 19
2020-03-25 kl. 19
2020-03-27 kl. 19
2020-03-28 kl. 19
2020-04-03 kl. 19
2020-04-04 kl. 19
2020-04-08 kl. 19
2020-04-15 kl. 19
2020-04-16 kl. 19
2020-04-17 kl. 19
2020-04-18 kl. 19
2020-04-22 kl. 19
2020-04-23 kl. 19
2020-04-25 kl. 16
Fredag 31 januari kl 19:00
Söndag 2 februari kl 17:30
Onsdag 5 februari kl 19:00
Fredag 7 februari kl 19:00
Söndag 9 februari kl 17:30
Onsdag 12 februari kl 19:00
2 februari 16:00
6 februari 19:00
8 februari 16:00
9 februari kl 16:00
13 februari
15 februari 16:00
16 februari 16:00
20 februari 19:00
5 mars 19:00
7 mars 16:00
8 mars 16:00
12 mars 19:00
14 mars 16:00
15 mars 16:00
19 mars 19:00
21 mars 16:00
22 mars 16:00
26 mars 16:00
28 mars 16:00
29 mars 16:00
20 mars 19.00
21 mars 19.00
22 mars 19.00
26 mars 19.00
27 mars 19.00
28 mars 19.00
29 mars 19.00
1 feb, kl 17:00
2 feb, kl 17:00
7 feb, kl 19:00
8 feb, kl 15:00
8 feb, kl 19:30
9 feb, kl 17:00
14 feb, kl 19:00
15 feb, kl 15:00
15 feb, kl 19:30
16 feb, kl 17:00
21 feb, kl 19:00
22 feb, kl 15:00
22 feb, kl 19:30
ANNONSER
ANNONSER
Annonser