Föreningsskolan

Allmänna tips om att starta förening

Vad är organisations-nummer och varför behöver vi det?
 

Skatteregler för ideella föreningar
 

Nå våra medlemmar med nyhetsbrev - hur gör vi?

Så här bildar ni förening
 

Vad är stadgar och hur skriver vi sådana?
 

Är volontärer anställda
som jobbar gratis?
Från PWC

Exempel på stadgar
 

Det första årsmötet
 

Varför ska vi bilda förening?